— De trender vi har sett under det första kvartalet i de flesta av våra regioner visar ett mycket fördelaktigt klimat för hotellindustrin. Detta gäller särskilt våra tre huvudmarknader Frankrike, Europa och Asien/Stillahavsområdet. De nya verksamheterna har också varit framgångsrika, tack vare stödet från AccorHotels. Samtidigt har gruppen fortsatt sin expansion, sin förflyttning in i nya verksamhetsområden samt ökat sin ledande position inom lyxsegmentet genom ett antal värdeskapande förvärv, t ex Rixos och BHG inom hotell samt Availpro, Potel & Chabaut och VeryChic inom nya verksamhetsområden. Till sist pågår även avknoppningen av AccorInvest till ett dotterbolag, vilket innebär att AccorHotels ligger helt i linje med sina mål för 2017, säger Sébastien Bazin, styrelseordförande och koncernchef för AccorHotels.

Sebastian Bazin (accor)

Sammanfattning av Q1 2017:

  • Den konsoliderade intäkten för första kvartalet 2017 uppgick till totalt 425 miljoner Euro, en rapporterad uppgång på 35,4 procent och en tillväxt lika för lika på 7,4 procent.
  • Förändringar i omfattningen av planerade konsolideringar (förvärv och överlåtelser) tillförde ett positivt bidrag på 82 miljoner Euro (+26 procent), framför allt tack vare bidragen från Raffles, Fairmont, Swissôtel, onefinestay och John Paul.
  • Valutaeffekter hade en positiv påverkan på 6 miljoner Euro, framför allt på grund av brasilianska real (+8,2 miljoner Euro) och australiensiska dollar (+4,3 miljoner Euro).
  • Under första kvartalet utvecklades AccorHotels med 35 hotell och mer än 7 000 rum. Den 31 mars 2017 låg 951 hotell och 176 000 rum i gruppens pipeline.

Den 12 juli 2016 tillkännagav AccorHotels för första gången sina planer på att förvandla HotelInvest till ett dotterbolag och överlåta majoriteten till AccorInvest under sommaren 2017. Gruppen är nu strukturerad enligt följande:

  • HotelServices — franchise- och hotelloperatörsverksamheten
  • New business — i det här stadiet en kombination av FastBooking, onefinestay och John Paul (tidigare del av HotelServices)
  • Hotel assets — inkluderar HotelInvests tillgångar som ännu inte överlåtits till AccorInvest, framförallt gäller detta Orbis, hotell som drivs under leasingavtal och återstående tillgångar planerade att omstruktureras innan den totala transaktionen genomförs.

HotelServices organiseras i sex regioner; Frankrike & Schweiz, Europa (inkl. Sydeuropa), Mellanöstern & Afrika, Asien/Stillahavsområdet, Nordamerika/Centralamerika & Karibien samt Sydamerika.

Kommentarer