Røros Hotell Eiendom AS har inngått en omfattende avtale med entreprenørselskapet Johan Kjellmark AS om bygging av ett 1100 kvm stort badeanlegg ved Røros Hotell samt bygging og utvikling av 29 rene fritidleiligheter på Kjerkgårdshagan ved Røros Hotell.

 

Røros Hotell, perspektivtegning

Røros Hotell, perspektivtegning

Selveide fritidsleiligheter

Leilighetene bygges med størrelse fra 60 kvm2 og oppover. Utearealene blir felles og organisert i ett sameie, der den enkelte etter eget ønske kan inngå avtaler med Røros Hotell om utleie samt bruk av hotellets alle fasiliteter. Leilighetsområdet ligger med direkte adkomst ut i skiløype.

Badeanlegg

Badeanlegget blir bygget sammen med hotellet gjennom en glassbro forbindelse og er på totalt 1100 kvm og inneholder bland annet: 27 meters basseng. Lekeområde for barn, flere ulike bastu konsepter, varmekulp både inne og ute samt flere behandlingsrom, byggestart er i november og skal stå ferdig våren 2016.

Lekeland

Det blir i samme periode bygget ett barnelekeland i hotellets gamle basseng område samt ute aktiviteter så som minigolf barne, klatreområde og lekeplass blir bygget.

Kostnader

Badeanlegg og lekeområder har en kostnadsramme på kr 33 mil eks moms. Samt leilighetsprosjektet har budjsettert salgsverdi på ca 60 mil.

– Dette prosjekt blev lansert av oss første gangen til vårt 50 års jubileum i 2001 men etter mange utfordringer og ulike omstendigheter så har prosjektet ikke vart mulig att gjennomføre.

Det gjør att det er spesielt stort for oss att vi kan gå ut med att nu er vi der! Vi har gjort hjemmeleksen vår og fått Røros Hotell på riktig skjøl med sunn drift og god egenkapital samt en god standing i markedet. Med denne utvidgelse så ønsker vi att øke vår markedsandel i ferie fritid markedet både nasjonalt og internasjonalt, sier adm. direktør Mikael Forselius ved Røros Hotell.

Røros Hotell, snittegning

Røros Hotell, snittegning

Kommentarer