Tidligere NSB-direktør Rolf G. Roverud blir nytt styremedlem i Avinor AS. – Avinor er hardt rammet av koronapandemien, og det er et behov for effektivisering og omstilling, slik at selskapet snarest mulig kommer tilbake til lønnsom drift. I denne prosessen er det viktig at styret bidrar til at Avinor kan levere mest mulig effektivt på sitt samfunnsoppdrag. Med valget av Rolf G. Roverud som nytt styremedlem i Avinor får styret tilført et medlem med bred omstillingskompetanse, industriell erfaring og god kjennskap til samferdselssektoren, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Fly - innflyvning - SVG - Stavanger Sola - august 2020
På vei mot Stavanger lufthavn, Sola (Foto: ©otoerres)

Rolf G. Roverud (født 1958, Rogaland) ble valgt som nytt styremedlem på ordinær generalforsamling 21. juni i år, mens Eli Skrøvset ble gjenvalgt som styremedlem.

Strategisk og industriell profil

Roverud har lang leder- og styreerfaring, blant annet fra flere selskaper innenfor samferdselssektoren. Han er i dag administrerende direktør for jernbaneentreprenørselskapet Infranord AS og har tidligere vært konsernsjef i Scana Industrier ASA og hatt flere ledende stillinger i Vygruppen AS (tidligere NSB AS) og Norsk Hydro ASA/Saga Petroleum.

Roverud har tidligere vært styreleder i blant annet Nye Veier AS, hvor han var med fra etableringen av selskapet. Han har bred erfaring med omstilling av selskaper, og har arbeidet med organisasjons-, strategi- og forretningsutvikling i både statlige og privateide selskaper.

Styret har med dette fem aksjonærvalgte styremedlemmer (styrets leder Anne Carine Tanum, nestleder Ola H. Strand, Linda Bernander Silseth, Eli Skrøvset og Rolf G. Roverud) og tre ansattvalgte styremedlemmer (Olav Aadal, Bjørn Tore Mikkelsen og Heidi Sørum).

Flere nyheter og artikler om Avinor finner du HER

Kommentarer