Royal Caribbean Group (NYSE: RCL) har publisert sin 13. årlige bærekraftsrapport, som gir en omfattende oppdatering av selskapets bærekraftsinnsats. 2020-rapporten dokumenterer at selskapet har nådd eller overskredet nesten alle sine mål for 2020.

Azamara - cruiseskip - Stavanger havn 2014
Azamara Cruises er et av varemerkene til Royal Caribbean Group (foto: ©otoerres)

– Vi tror at det som måles, blir bedre. Bærekraft er et fokusområde for selskapet vårt, og rapporten gjenspeiler suksessene og utfordringene våre det siste året. Selv om jeg er stolt over fremgangen vi har gjort, har viktigheten av dette området vokst eksponentielt. I tråd med vårt mantra om hele tiden å forbedre oss har vi utvidet ambisjonene våre betydelig på dette viktige området og derfor satt oss enda mer aggressive mål for de kommende årene, sier konsernsjef Richard Fain i Royal Caribbean Group.

Rapporten er delt inn i fire hoveddeler som formidler Royal Caribbean Groups strategiske tilnærming til bærekraft, fra å redusere utslipp til å støtte ansatte og mannskap i kjølvannet av covid-19-pandemien. Årets rapport inneholder også den siste materialitetsvurderingen samt tilleggsinformasjon i samsvar med rapporteringsstandarder fra Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

– Vi lever i en epoke med dype og sammenhengende endringer, og dette krever modige og positive tiltak. Vårt ESG-arbeid og -mål er fokusert på å sikre at vi spiller en ledende rolle i å bidra til helse og velvære på arbeidsplassen, samfunnet og miljøet, sier Silvia M. Garrigo, som er Chief Environmental, Social and Governance (ESG) Officer i Royal Caribbean Group.

I 2016 satte RCL i samarbeid med World Wildlife Fund (WWF) spesifikke, ambisiøse og målbare bærekraftsmål for 2020 for å redusere miljømessig påvirkning, styrke bærekraftig turisme, respektere kystområder og kulturarv og støtte WWFs globale havbeskyttelsesarbeid.

I år har Royal Caribbean Group oppnådd eller overgått alle målene for 2020 med unntak av målet om bærekraftig innkjøp av skalldyr, som ble påvirket av den globale stansen under pandemien.
Selskapet jobber med å utvikle nye mål knyttet til reduksjon av karbonutslipp, bærekraftig vekst og utvikling av selskapet, bærekraftige anskaffelser av råvarer, bærekraftig turisme, avfallshåndtering og fjerning av engangsplast.

Høydepunkter fra rapporten

Gjennom pandemien har Royal Caribbean Group fortsatt å ta opp flere viktige spørsmål som er viktige for interessenter, slik som:

Utslippsreduksjon:

 • Royal Caribbean Group oppnådde sitt karbonreduksjonsmål på 35 % og har forpliktet seg til å redusere utslippene med ytterligere 25 % innen 2025.
 • Royal Caribbean Groups vindparkprosjekt i Kansas, utviklet i samarbeid med Southern Power, er kommet i gang og har generert ca. 242 000 tonn CO2-kompensasjoner. Det forventes at vindparken vil kompensere opptil 12 % av selskapets globale utslipp hvert år.
 • Celebrity Apex sluttet seg til flåten med landstrømstilkobling og med en energieffektivitetsstandard (EEDI) som er 39 % mer effektiv enn gjeldende krav fraInternational Maritime Organization (IMO).
 • Royal Caribbeans neste skipsklasse, Icon-Class, som forventes lansert i 2023, vil bruke flytende naturgass som brenner renere, og brenselcelleteknologi som reduserer skipets utslipp.

Bærekraftige innkjøp:

 • Selskapet har forpliktet seg til å skaffe 90 % av den villfanget sjømat og 75 % av oppdrettet sjømat som serveres på Royal Caribbean Group-skip, fra sertifiserte bærekraftige kilder. Det er første gang noe sånt skjer i cruisebransjen.
 • Den globale tjenestestansen har forsinket dette målet, men etter som cruisedriften tas opp igjen, er Royal Caribbean Group fortsatt forpliktet til å spore den bærekraftige sjømaten som serveres i selskapets flåte, tilbake til dens opprinnelse.
 • I tillegg jobber selskapet hele tiden med å identifisere bærekraftige produkter, fra egg fra frittgående høns til humant produsert svinekjøtt.

Sirkulær økonomi:

 • Selskapet jobber for å oppnå null avfall på tvers av Royal Caribbean Group-flåten. I dag har 100 % av selskapets flåte utstyr som hindrer at søppel må sendes til fyllinger. Bare 0,50 kilo avfall blir sendt til søppelfyllinger per passasjer hver dag – 80 % mindre enn gjennomsnittet i USA på land.
 • Hvis det er mulig, blir avfallet på skipene i Royal Caribbean Group gjenbrukt, resirkulert eller omgjort til energi.
 • Selskapet har fjernet 60 % av engangsplast fra forsyningskjeden.

Vann og avløpsvann:

 • Royal Caribbean Group jobber for å sikre at ferskvannet på skipene blir brukt sparsomt og effektivt. 90 % av ferskvannet produseres om bord på skipene for ikke å utarme lokale ressurser.
 • Hvert skip er utstyrt med vannbehandlingsanlegg. Skipenes avanserte systemer for rensing av avløpsvann er dobbelt så strenge som amerikanske føderale standarder, med en selskapspolicy om at det ikke skal slippes ut ubehandlet avfall i havet.

Hvis du vil lese mer om Royal Caribbean Groups bærekraftsrapport for 2020 og lære mer om selskapets innsats, kan du klikke HER

Kommentarer