Ryanairselskapene passerte i 2019 en ny milepel – 152 millioner reisende iløpet av ett og samme år. Det er ni prosent flere enn året før.

Ryanairs Boeing 737-800 Alicante-Elche Airport i Spania (foto: ©otoerres)

Totalt 152.4 millioner reiste med Ryanairselskapene (Lauda og Ryanair) i 2019 mot 140.2 milllioner året før. Det gir en økning på ni prosent.

I desember 2019 fraktet de to Ryanairselskapene 11.2 millioner reisende mot 10.3 millioner samme måned året før. Det er ni prosent flere enn i desember 2018.

Lillebror Lauda fraktet 500.000 passasjerer, mot 300.000 samme måned året før, noe som gir en økning på 67 prosent.

Storebror Ryanair hadde 10.7 millioner passasjerer i desember 2019 mot 10 millioner samme måned året før. Her var økningen på sju prosent.

Begge selskapene hadde en kabinfaktor på 95 prosent i desember 2019.

Kommentarer