Vestland og Nordland fylker har hatt samferdselsministeren i 36 av de 74 årene som er gått siden departementet ble opprettet i 1946. På de neste plassene kommer Oslo og Rogaland med til sammen 17 år i sjefsstolen. Så langt (per 25. januar 2020) er det ikke komme noen samferdselsstatsråder fra Agder, Telemark og Vestfold.

Fjordveien - Ferge - Norled - Rogaland
Lastebil kjører i land fra MF Fjordveien i Skudeneshavn på Karmøy for noen år siden (arkivbilde: ©otoerres)

Norske samferdselsministre 1946-2018

Nils Langhelle, AP, Vestland (Gerhardsen 2/1946-51 og Torp 1951-52 )

Jakob Martin Pettersen, AP, Vestland (Torp 1952-55)

Kolbjørn Varmann, AP, Nordland (Gerhardsen 3/1955-60)

Trygve Bratteli, AP, Oslo (Gerhardsen 3 /1960-63 og Gerhardsen 4/1963-65)

Lars Leiro, SP, Vestland (Lyng, 1963)

Erik Himle, AP, Oslo (Gerhardsen 4/1964-65)

Håkon Kyllingmark, Høyre, Nordland (Borten 1965-71)

Reiulf Steen, AP, Oslo (Bratteli 1/1971-72)

John Austrheim, SP, Vestland (Korvald 1972-73)

Anne Marie Lorentzen, AP, Troms og Finnmark (Bratteli 2/1973-76)

Ragnar Christiansen, AP, Viken ( Nordli 1/1976-78

Asbjørn Jordal, AP, Møre og Romsdal (Nordli 1/1978-79

Ronald Bye, AP, Oslo (Nordli 1 og Harlem Brundtland 1/1979-81)

Inger Koppernæs, Høyre, Møre og Romsdal (Willoch 1/1981-83)

Johan J. Jakobsen, SP, Trøndelag (Willoch 2/1983-86)

Kjell Borgen, AP, Innlandet (Harlem Brundtland 2/1986-88)

William Engseth, AP, Troms (Harlem Brundtland 2/1988-89)

Lars Gunnar Lie, Kr.F, Vestland ( Syse 1989-90)

Kjell Opseth, AP, Vestland (Harlem Brundtland 3/1990-96)

Sissel Rønbeck, AP, Oslo (Jagland 1996-97)

Odd Einar Dørum, Venstre, Trøndelag (Bondevik 1/1997-99)

Dag Jostein Fjærvoll, Kr.F, Nordland (Bondevik 1/1999-2000)

Terje Moe Gustavsen, Ap, Viken (Stoltenberg 1/2000-2001)

Torild Skogsholm, Venstre, Nordland (Bondevik 2/2001-2005)

Liv Signe Navarsete, SP, Vestland (Stoltenberg 2/2005 – 2009 )

Magnhild Meltveit Kleppa, SP, Rogaland (Stoltenberg 3/2009 – 2012)

Marit Arnstad, SP, Trøndelag (Stoltenberg 3/2012 – 2013)

Ketil Solvik-Olsen, Fr.P, Rogaland (Solberg 1/ 2013 – 2018) (Solberg 2/2018 – 2018)

Jon Georg Dale,  FrP, Møre og Romsdal (Solberg 2/ 2018 – 2020)

Knut Arild Hareide, Krf, Vestland fylke  (Solberg 4/ 2020)

Følgene fylker har “styrt” samferdselspolitikken i Norge siden 1946:

 • Vestland 20 år
 • Nordland 16 år
 • Oslo ni år
 • Rogaland åtte år
 • Møre og Romsdal seks år
 • Trøndelag seks år
 • Troms og Finnmark fire år
 • Viken tre år
 • Innlandet to år

Følgende partier har bestyrt Samferdselsdepartementet siden 1946:

 • Arbeiderpartiet 38 år
 • Senterpartiet 12 år
 • Høyre åtte år
 • FrP og Venstre; seks år hver
 • Kristelig folkeparti to år

Norske statsministre i perioden (1946-2020):

 • Einar Gerhardsen, AP- Arbeiderpartiet
 • Oscar Torp, AP
 • John Lyng, Høyre
 • Per Borten, SP-Senterpartiet
 • Trygve Bratteli, AP
 • Lars Korvald, Kr.F- Kristelig Folkeparti
 • Oddvar Nordli, AP
 • Gro Harlem Brundtland, AP
 • Kåre Willoch, Høyre
 • Jan P. Syse, Høyre
 • Torbjørn Jagland, AP
 • Kjell Magne Bondevik, Kr.F
 • Jens Stoltenberg, AP
 • Erna Solberg, Høyre

Les også: Nordland og Sogn mektigste fylker i norsk samferdselspolitikk (april 2017)

Kommentarer