Droneselskapet Nordic Unmanned ble startet av en kompisgjeng i 2014. Tre år senere har de allerede vunnet flere millionkontrakter i Norge. Neste leveranse er til myndighetene i Tyskland og Nederland. Ambisjonen er å bli den foretrukne droneleverandøren i Europa.

Norske droner satser på å bli verdensledende innenfor det Europeiske markedet.(bildekilde: nordicunmanned.com/innovasjonnorge.no)

- Vi er spesialiserte innenfor maritim næring og forsvarsektoren. Her har vi god kundeforståelse og kjenner til fremtidige behov. I tillegg til å levere droner, tilbyr vi analyser og modeller av terreng og bebyggelse.Det gir oss et konkurransefortrinn, sier Knut Roar Wiig, daglig leder i Nordic Unmanned.

Omsetningen økte med 300 prosent iløpet av ett år

Nordic Unmanned produserer store droner. Dronene programmeres til å overvåke og samle inn data fra et bestemt avgrenset område i sanntid. Dataen analyseresog brukes til å generere virkelighetsnære modellerfor kunden. Produktet kan med stor nøyaktighet fortelle hvordan terrenget ser ut.

- Som selskap er vi relativt unge, men mine 11 medarbeidere har lang erfaring som er utrolig nyttig for det vi driver med i dag, og for vår kontinuerlige produktutvikling.Fra 2016 — 2017 økte omsetningen med rundt 300 prosent. Vi fortsetter å ta nye markedsandeler og vi regner med en vekst på 80 prosent i omsetning neste år, sier Knut Roar Wiig.

Fra Sandnes til utenlandske politistyrker

Nordic Unmanneder allerede godt etablert i det norske markedet. Men selskapet har en bredere horisont, og i første omgang er ambisjonen å bli en ledende aktør i Europa innenfor offentlig sektor, maritim industri og energinæringen. Med Lockheed Martin som strategisk samarbeidspartner og med risikolån fra Innovasjon Norge, har selskapet allerede fått en fot innenfor i offentlig sektor i Europa.

Med hjelp fra Innovasjon Norge har det norske selskapet inngått kontrakter både i Tyskland og Nederland, hvor de skal levere droner til politistyrkene.

– Vi sikter oss inn både mot offentlige og private kunder. Lokal forståelse av forretningsmessige forhold og direkte kontakt med utenlandske kunder har vært sentralt nå som vi ønsker å etablere oss i utlandet. Vi ser at produktene vi leverer kan skaleres opp slik at de får et enda større bruksområde. Jeg tror dette gjør at vi helt naturlig vil tre inn i enda flere markeder fremover, sier Knut Roar Wiig. Innovasjon Norge har ikke bare tilrettelagt for kontakt med lokale kunder, de har også gitt selskapet et risikolån og en tapsgaranti.

- Vi kunne ikke klart det uten Innovasjon Norge. For å satse internasjonalt kreves det en arbeidskapital og uten finansiering ville vi hatt betydelig større begrensninger. Bistand fra Innovasjon Norge gir oss styrke til å tre inn i nye markeder, legger Knut Roar Wiig til.

Skal gjøre Stavanger smartere

Smarte byer er nærmest blitt et trendbegrep, og Stavanger har allerede fått status som Norges smartby-hovedstad. Nå samarbeider det offentlige med private aktører om å utvikle teknologien som kan gjøre Norge til en smartby-eksportører.

Nordic Unmanned er del av klyngeprosjektet Arena Smart City som er en Stavangerbasert næringsklynge med ambisjoner om å bli Nordens ledende aktør innen 2021. Prosjektet finansieres av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.

- Vårt bidrag i klyngenettverket er høynøyaktige 3D-modeller av terreng og bebyggelse. I planleggingssammenheng er dette svært effektivt. I en tid hvor infrastruktur endres hyppig og byggeprosesser går raskere enn noen gang har data blitt en ferskvare. Derfor er det behov for teknologi som kan overvåke og gi raske statusoppdateringer, og det kan vi, sier Wiig.

Nordic Unmanned`s nettsider finner du HER – Flere nyheter om droner finner du HER

Kommentarer