SAS sine bakkeansatte på flyplassene i København, Oslo og Stockholm kan puste lettet ut. Flyselskapet har etter mye om og men bestemt seg for å droppe outsourcing av ground handling på de tre hovedflyplassene. Forhandlingene om å sette ut bakketjeneste i Malmö og Göteborg fortsetter.

SAS solgte i 2015 bakketjenestene ved 14 norske flyplasser,  deriblant Bodø lufthavn (bildet),  til Widerøe Ground Handling (foto: ©otoerres)

SAS beholder ground handling ved selskapets tre hovedflyplasser i København, Oslo og Stockholm. Det opplyser selskapet i en børsmelding  onsdag den 4. mai 2015.

Les også: SAS to retain ground handling operations at the main airports

Flyselskapet inngikk høsten 2015 en avtale med Aviator om overtakelse av bakketjenestene på de tre flyplassene, samt i Malmö og Göteborg. Forhandlingene om overtakelse for de to siste fortsetter og ventes å være fullført i løpet av sommeren 2016. Tidligere i år overtok Widerøe SAS sine bakketjenester ved 14 norske flyplasser.

SAS og Aviator skal – ifølge børsmeldingen, ha kommet frem til at det ikke finnes kommersielle forutsetninger for en overtakelse av selskapets ground handling ved de tre hovedflyplassene. Flyselskapet har derfor valgt å drive virksomhetene videre i egen regi.

Outsourcing av SAS sine bakketjenester har vært et langt lerret å bleke. Temaet har også vært en het potet blant fagforeningene de siste 10-15 årene. I avtalene i forbindelse med spareplanen 4XNG (4 Excellence Next generation) fra november 2012 var det en forutsetning at virksomheten skulle outsources. Sommeren 2013 ble det inngått en intensjonsavtale med Swissport om salg og overtakelse av virksomheten.  Det sveitsiske selskapet kjøpte også 10 prosent av aksjene i SAS Ground Handling. Overtakelsen trakk ut i tid og to år senere solgte sveitserne aksjene tilbake til SAS og trakk seg fra avtalen.

Tidligere saker:

Kommentarer