SAS og de norske kabinforeningene NKF og SNK har etter konstruktive forhandlinger blitt enige om en ny kollektivavtale for 2016 som er gyldig i to år.

— Gjennom en god og konstruktiv dialog med både NKF og SNK har vi nå inngått en ny avtale. Samtidig har vi fått en plattform for vårt framtidige samarbeid, sier Eivind Bjurström, Head of Crew Development and Resource Planning

SAS har også pågående forhandlinger rundt kollektivavtalen med de svenske og norske pilotforeningene. Denne forhandlingsprosessen er forlenget på grunn av at partene behøver mer tid for å nå fram til en løsning. Det pågår også forhandlinger for kabinanansatte i Sverige på sentralt nivå mellom Unionen og Svenska Flygbranschen.

– Som alle andre selskap må SAS kontinuerlig tilpasse virksomheten etter rådende markedsforhold. Derfor vil SAS bygge videre på kollektivavtalene fra 2015, slik at selskapet kan utvikles positivt til glede for SAS kunder, medarbeidere og aksjeeiere”.

Kommentarer