Sedan den 16 mars har det pågått förhandlingar på central nivå mellan Svenska Flygbranschen och Unionen. Nu har parterna kommit överens om ett avtal.

De centrala förhandlingarna mellan Svenska Flygbranschen och Unionen om Kabinavtalets allmänna villkor och tillgängligt löneutrymme har nu avslutats och parterna har blivit eniga om ett avtal.

Avtalet löper på 12 månader och håller sig inom ramen för det som som parterna på den svenska arbetsmarknaden har kommit överens om, det så kallade “märket”.

– Det är glädjande att parterna har kommit överens om ett avtal, som i likhet med de nya kabinavtalen i Norge, är inom ramen för märket. I och med att detta avtal är på plats, så är årets avtalsförhandlingar för kabinanställda nu avslutade centralt”, säger Eivind Bjurström, Head of Crew Development and Resource Planning på SAS.

Läs också: SAS enige med sine norske kabinansatte

Kommentarer