Årlig deler Akan kompetansesenter ut Akan-prisen, en pris som går til en virksomhet som har jobbet meget godt rusforebyggende. Det er 20 gangen prisen deles ut og i år er det SAS Ground Handling som mottar den.

De alle fleste er kjent med flyselskapet SAS. Årets vinner av Akan-prisen, SAS Ground Handling (SGH), er hovedsakelig ansvarlige for bakkesupport og kargo. SGH teller omtrent 3000 ansatte, hvorav 110 er ledere fordelt på 14 stasjoner, der Oslo Gardermoen er den største stasjonen. Tidligere i år fikk flyselskapet Air Baltic en betydelig ripe i omdømmelakken da det ble kjent at besetningen skulle til å lette, i beruset tilstand. SGH, derimot, har god kontroll på sitt Akan-arbeid

– Alle ledere i SGH er blitt kurset i den nødvendige samtalen, altså hvordan ta en samtale basert på bekymring. I tillegg får alle lærlinger og nyansatte informasjon om virksomhetens rusmiddelpolicy og rutiner. Det forebyggende arbeidet er tydelig partsforankret, toppledelsen er svært engasjert og SGH jobber systematisk for å gjøre retningslinjene kjent,” sier Elisabeth Ege, direktør ved Akan kompetansesenter.

Av en rekke gode nominasjoner fra virksomheter i ulike bransjer, er det andre gang Akan-prisen går til en virksomhet innen flybransjen. Avinor mottok prisen i 2010

– Rusforebygging er først og fremst både viktig og relevant i alle bransjer. Men med tanke på flybransjen er nok hensynet til sikkerhet et viktig argument for hvorfor man setter rus på agendaen”, sier Ege

Å jobbe godt rusforebyggende høster gevinster som et bedre arbeidsmiljø, produktivitet og styrket omdømme. Gode holdninger og rutiner kan bidra til at det blir lettere å si ifra dersom det er uregelmessigheter.

Kommentarer