Flyselskapet SAS krever 38 millioner danske kroner (Rundt 49 millioner NOK) av fagforeningen CAU som organiserer de danske kabinansatte i selskapet. Årsaken er en tarifstridig arbeidsnedleggelse i februar 2015.

SAS sine danske kabinansatte la i februar 2015 ned arbeidet i fem dager. Årsaken var at  og deres fagforening CAU var misfornøyede med at 147 medarbeidere skulle overflyttes til det nye regionale produksjonsselskapet Cimber. Siden kom alle tilbake til SAS, skriver Standby.dk

Konflikten i februar 2015 endte i Arbeidsretten hvor SAS fikk medhold.

Nå foreligger sluttregningen fra SAS. Flyselskapet mener at det tapte 38 millioner danske kroner (ca. 49 millioner NOK ) iløpet av de fem dagene konflikten varte. Nå har SAS  stevnet fagforeningen CAU og hovedorganisasjonen FTF for Arbeidsretten med krav om dette beløpet, melder check-in.dk.

Noen tidligere saker:

Kommentarer