Från och med idag (tisdag 3 januari 2017)  tankas SAS flygplan även med biobränsle via den ordinarie bränslelogistikkedjan på Arlanda. Detta är ett viktigt steg i satsningen på biobränsle inom flyget som kraftigt kan fortsätta reducera flygets klimatpåverkan.

Satsningar på biobränsle inom flyget är tillsammans med det nya globala ekonomiska styrmedlet som precis beslutats i ICAO, effektivare flygplan, effektivare processer och rakare flygvägar de medel och metoder som kommer att skapa en reell klimateffekt.

SAS Airbus A 320neo (bild: sas.ab)

SAS Airbus A 320neo (bild: sas.ab)

SAS gläds därför åt att vi idag premiärtankat biobränsle via Arlandas ordinarie logistikkedja. Detta i samband med att Swedavia har köpt in biobränsle motsvarande de tjänsteresor som företagets medarbetare gjort under 2016. Swedavia har upphandlat biobränslet via Fly Green Fund (en ekonomisk förening med syfte att erbjuda företag, myndigheter och privatpersoner att kunna frivilligt flyga på biobränsle och därmed bidra till att Norden blir en världsledande bioflygregion).

Premiärtankningen skedde idag kl. 10.00 i SAS nya Airbus A320neo, som i sig minskar utsläppen med mer än 15 procent jämfört med ett flygplan av samma storlek med dagens teknik. Detta är första gången som biobränsle för flyg har hanterats i den ordinarie logistikkedjan på Arlanda. Dagens tankning av biobränsle är därför ytterligare ett viktigt steg mot marknad där vi ser en ökad tillgång på biobränsle.

SAS har som enda Skandinaviska flygbolag sedan januari 2016 även tankat biobränsle på Oslo flygplats. Även i Oslo används den ordinarie bränslelogistikkedjan och bränslet levereras av AirBP.

SAS har valt att aktivt köpa biobränsle för att bidra till att skapa den efterfrågan som är nödvändig för att stimulera produktion och leverans av biodrivmedel, i syfte att göra biobränslet kommersiellt intressant. Biodrivmedel produceras idag i små mängder och är dyrare än fossilt flygbränsle, men i takt med att efterfrågan och tillgången ökar, förväntas priserna att falla.

Syftet med Swedavias investering i biobränsle för flyg är att verka för en inhemsk produktion av biobränsle, och att bidra till att göra det svenska inrikesflyget helt fossilfritt till år 2030, för att minska klimatpåverkan. Idag är tillgången på biobränsle till flyg mycket begränsad och priset är ekonomiskt ohållbart för flygbolagen. Swedavias initiativ är till för att visa vägen till fler storskaliga produktionsanläggningar av bioflygbränsle.

 

Kommentarer