SAS AB (publ) (”SAS”) har tecknat en ny kreditfacilitet på 1,5 miljarder NOK med en löptid på tre år, garanterad till 100% av Garantiinstiuttet for Eksportkreditt (GIEK).

SAS Boeing 737 på Oslo Airport (foto: ©otoerres)

Sedan den norska regeringen meddelade om kreditgarantier till flygföretag har SAS arbetat med fyra nordiska banker samt GIEK för att klarlägga kriterier och villkor för garantierna.

Lånegarantierna till flygföretag, som godkänts av Eftas övervakningsmyndighet och den norska riksdagen är avsedda att stödja flygbolags likviditet och säkerställa flygverksamhet i Norge under covid-19-pandemin.

– Vi är glada över att vi har kunnat teckna denna kreditfacilitet med stöd av den norska staten. Faciliteten ökar vårt finansiella handlingsutrymme under en tid då det råder fortsatt osäkerhet om när efterfrågan normaliseras. Samtidigt fortsätter vi vårt arbete med att minska våra kostnader, öka effektiviteten samt kontinuerligt anpassa vår produktion utifrån efterfrågan, säger Magnus Örnberg, CFO SAS

Kreditfaciliteten koordinerades av Nordea. Danske Bank, Nordea, SEB och Swedbank var arrangörer (Mandated Lead Arrangers).

Kommentarer