Tillväxten i antal passagerare, enhetsintäkt och passageraryield utvecklades positivt i februari, med begränsad påverkan av COVID-19. Men på grund av utbrottet ser SAS framöver en avmattad efterfrågan och anpassar sitt nätverk och kapacitet därefter.

Den totala kapaciteten (ASK) och antalet betalda passagerarkilometer (RPK) ökade med 1,4 % respektive 0,5 % jämfört med samma månad föregående år. Den valutajusterade enhetsintäkten ökade med 1,1 % och passageraryielden med 2,2 %.

Som en effekt av utbrottet av COVID-19 ställde SAS in sina flygningar till/från Kina den 31 januari, norra Italien den 4 mars och Hongkong den 5 mars. SAS justerar även andra delar av nätverket och minskar kapaciteten på linjer med lägre efterfrågan.

– Vi har sett en minskad efterfrågan på grund av COVID-19-utbrottet, främst på interkontinentala resor och resor till och från norra Italien, men även i andra delar av vårt nätverk. Vi fortsätter den nära dialogen med relevanta myndigheter och följer deras rekommendationer. För att motverka de negativa ekonomiska effekterna, reducerar vi även vår kapacitet på linjer med få bokningar. Med tanke på den osäkra situationen fortsätter vi även arbetet med flertalet initiativ för att minska kostnaderna och bevara vår starka likviditetsposition, säger Rickard Gustafson, vd för SAS.

SAS - trafikktall - Passasjerstatistikk Februar 2020
(källa: sas.ab)
SAS - trafikktall - Passasjerstatistikk Februar 2020
(källa: sas.ab)

Definitioner:

RPK – Passagerarkilometer

  • ASK – Säteskilometer
  • Kabinfaktor – RPK/ASK
  • Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
  • PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
  • Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12 månader
  • Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor)

Kommentarer