Streikeaksjonene blant de danske kabinmedarbeiderne i SAS får et økonomisk etterspill. Flyselskapet har gjennom Dansk Arbejdsgiverforening startet en sak mot fagforeningen CAU.

SAS vil ha en rettslig vurdering av streikeaksjonene (arbeidsnedleggelsene) den 24. og 27. februar, samt den 1. mars 2015, melder Standby.dk.

SAS skriver blant annet i sin klage til CAU`s hovedorganisasjon FTF at selskapet forbeholder seg retten til å klage saken inn for domstolene og gjøre erstatningsansvar gjeldende.

Hos CAU – som organiserer 90 prosent av de godt over 1100 danske kabinansatte, ønsker man derimot å få rettens vurdering på om suspenderingen av 27 ansatte var lovlig og ønsker å binge saken inn for Arbejdsretten.

Tidligere saker:

Kommentarer