– Samverkan mellan privata och offentliga aktörer är en förutsättning för att besöksnäringen ska kunna fortsätta utvecklas, säger Charlotte Skott som representerar Sälenfjällen och Scandinavian Mountains, som redan idag har närmare 7 miljoner gästnätter.

Charlotte Skott - Scandinavian Mountains

Charlotte Skott (scandinavianmountains.se)

För Sälenfjällen och Scandinavian Mountains är Almedalen den naturliga arenan att kunna diskutera och lyfta fram viktiga frågor för fortsatt nationell — och internationell besöksnäring som en motor för jobbtillväxt, långsiktiga investeringar, etableringar som skapar möjligheter till att bo, leva och verka på landsbygden.

Med en tydlig målbild att skapa tillväxt i regionen med besöksnäringen som motor har två länder Sverige och Norge, fyra kommuner Malung-Sälen, Älvdalen, Trysil och Engerdal kommuner, fyra destinationsbolag och över 435 bolag verksamma i besöksnäringen, under flera års tid skapat möjligheter gemensamt för nationell— och internationell besöksnäring.

En flygplats etableras i Scandinavian Mountains och tar emot de första gästerna via flyg under hösten 2018. Med shopping i direkt anslutning till flygplatsen, kompletteras och stärks utbudet inom regionen och Dalarna med tillgänglighet, handel, service och upplevelser.

Att besöksnäringen står för en viktig del av Dalarnas exportvärde är en del som lyfts fram under veckan. Totalt arrangeras 10 seminarium med olika inriktningar.

— Vårt seminarium “Made in Heartland Sweden”, där exportindustrin utanför storstäderna ska diskuteras, har väckt stor uppmärksamhet på Almedalsveckans webbplats, och även att vi satsar en heldag för att lyfta fram besöksnäringen som en tung basnäring, tisdag 4/7. Detta visar att vi lyfter relevanta och viktiga frågor, säger Tiina Ohlsson, Regiondirektör, Region Dalarna.

Läs mer om Scandinavian Mountains HÄR 


www.almedalarna.se hittar ni AlmeDalarnas program i detalj. Besök Scandinavian Mountains gärna i Almedalen, i Hälsodalen, trädgården bakom St. Hans Café.


Kom och träffa, eller boka möte med Sälenfjällen och Scandinavian Mountains under Almedalen 3- 5 juli:

Kommentarer