Siden 2001 har alle nautiske og dual officerer hos Scandlines haft mulighed for at træne deres færdigheder i Puttgarden. Scandlines har dermed som det eneste rederi i Danmark sin egen simulator. Den er en 1:1 kopi af færgens kommandobro, hvor forskellige virkelighedstro maritime situationer gengives ved hjælp af tredimensionelle effekter.

For at forberede de danske og tyske officerer bedst muligt på deres nye opgaver om bord på de nye færger M/F Berlin og M/F Copenhagen gennemgår de i øjeblikket 10 dages træning i simulatoren. Målet er at opnå en fuldstændig standardisering af procedurerne om bord på de tyske og danske skibe. Uddannelsen i simulatoren sker dels for at sikre, at de tilgængelige ressourcer anvendes optimalt på alle tidspunkter og dels sørge for en problemfri og effektiv færgedrift i både normale og usædvanlige situationer. Scandlines opererer her med et Pilot-CoPilot-system, hvor beslutningerne træffes på det bedst mulige informationsgrundlag. I simulatoren er der også altid en observatør til stede, da erfaringer har vist, at officererne lærer mest af feedback direkte fra kolleger. Instruktørens opgave er ikke at bedømme deltagerne, men at give dem mulighed for aktivt at evaluere situationen i dialog og dermed lære af egne fejl.

I Danmark giver uddannelsen som dual officer både mulighed for at uddanne sig som nautisk officer og maskinmester. Scandlines beskæftiger mange såkaldte dual officerer, som derfor lige fra starten bliver tildelt en høj grad af ansvar med mulighed for faglig udvikling.

Scandlines og det danske værft FAYARD testede allerede i september med succes sikkerhedssystemet MES (Marine Evacuation System) om bord på den nye færge M/F Berlin sammen med Søfartsstyrelsen.

De kommende officerer er således rustet til deres opgave på de nye færger og ser med spænding frem til december 2015, hvor M/F Berlin som det første af de to nye skibe indsættes på Gedser-Rostock.

Kommentarer