Jacob Schram blir ny konsernsjef i Norwegian fra 1. januar 2020. Geir Karlsen fortsetter som finansdirektør og visekonsernsjef i selskapet.

Jacob Schram - Direktør - Norwegian
Jacob Schram (Foto: Norwegian Air Shuttle)

Jacob Schram er 57 år gammel og har en allsidig bakgrunn fra flere lederroller i internasjonale selskaper – sist som Europasjef og medlem av den globale ledelsen i bensinstasjonskjeden Circle K. Han har også drevet foredragsvirksomhet samt skrevet boken “The Essence of business”. Schram har mastergrad i økonomi fra Copenhagen Business School.

– Norwegian har skapt et stykke norsk industrihistorie og det er en ære å bli utnevnt til konsernsjef i dette selskapet. Luftfartsindustrien er preget av sterk konkurranse og uforutsette hendelser, men fremfor alt er luftfarten helt avgjørende for svært mange mennesker. Jeg ser fram til å bruke mine erfaringer til å bygge videre på det grunnlaget Bjørn Kjos, Geir Karlsen og resten av Norwegian-ledelsen har skapt, sammen med dyktige medarbeidere i selskapet. Min viktigste oppgave fremover vil være å bringe Norwegian tilbake til lønnsomhet og ytterligere befeste posisjonen som en sterk aktør i internasjonal luftfart, sa Jacob Schram i forbindelse med utnevnelsen som Norwegiansjef.

Foruten Circle K har Jacob Schram også hatt lederroller i Statoil Fuel & Retail (SFR), McDonalds og McKinsey. Som konsernsjef ledet han børsnoteringen av Statoil Fuel & Retail ASA i 2010.

Da kanadiske Couche-Tard kjøpte opp SFR i 2012, gikk Schram inn i den globale ledelsen som Group President for Europa, en stilling han hadde til han sluttet i 2018. Han tok initiativ til og ledet den globale omprofileringen til Circle K som omfattet 10.000 stasjoner i Couche-Tards internasjonale nettverk.

Schram har også markert seg som forfatter gjennom boken “The Essence of business”, på norsk «Essensen av business». Han har i tiden etter Circle K fokusert på egne investeringer innen start-ups, foredrag i forbindelse med egen bok og «Future mobility 2030», samt fungert som Senior Advisor i McKinsey.

Les også: Jacob Schram Appointed New CEO of Norwegian Air (november 2019)Bjørn Kjos takker av som konsernsjef i Norwegian (juli 2019) Flere saker om Norwegian finner du HER

Kommentarer