Seks av ti av de som tar juleferie i år skal reise bort hele eller deler av ferien. – Mange har flere fridager enn vanlig denne jula, ettersom julaften er på en mandag. Det legger til rette for at folk både kan dra på tur og nyte noen dager hjemme, sier Astrid Bergmål, leder for Virke Reiseliv.

Katedralen i Malaga (©otoerres)

37 prosent av alle nordmenn planlegger å ta juleferie i år. Av disse har 15 prosent tenkt seg til utlandet, 32 prosent skal reise på besøk til venner eller familie i Norge, mens de som oppgir hytteferie i Norge ligger på stabile 13 prosent, i følge Virke Reiselivs årlige befolkningsundersøkelse om nordmenns reisevaner.

Juleferien er familieferie nummer en. Hele ni av ti opplyser at hovedformålet med juleferien er å være sammen med familie og venner.

– Samtidig ser vi en tendens til at folk er mindre tradisjonelle i hvor de er når de feirer jul. Utlandet, sol og varme frister mange, sier Bergmål.

Astrid Bergmål (Virke Reise)

Kanariøyene er julefavoritt

Det forventes at rundt 35 000 nordmenn drar på pakketur til varmere strøk i jula, basert på tall fra bransjen selv.

– En rekordvarm sommer har gjort at reiser har falt noe i pris, noe som er en fordel for de som drømmer om en jul i palmesus, sier Bergmål.

– Blant de som ønsker å feire jul i sol og varme, er Kanariøyene og Gran Canaria nordmenns klare julefavoritt, men også Thailand får sin del av juleferiegjestene. I tillegg er Kapp Verde blitt mer ettertraktet, sier Bergmål.

Bedre dekket ved uforutsette hendelser

De som reiser på pakkereisetur denne jula er bedre dekket enn tidligere, etter at ny pakkereiselov trådte i kraft 1. juli.

– Arrangøren er nå ansvarlig for reisen fra A til Å, noe som gir en ekstra trygghet for alle som skal reise og kjøper en pakkereise, sier Bergmål.

Undersøkelsen ble gjennomført i mai i 2018 av Opinion for Virke.

Kommentarer