Nästan 1/3-del av omsättningen inom Svensk Besöksnäring är shopping. Det visar en färsk rapport som presenterades av Svensk Handel den 27 september. Rapporten pekar också på varifrån konsumentturisterna kommer ifrån och vilka förväntningar kunden har på handeln.

Att bejaka en ökad flexibilitet i öppethållande, samverkan och att bjuda på en upplevelse är några av de viktiga parametrar den utländska kunden sätter främst! Viktigt att ta med i det fortsatta utvecklingsarbetet för NYSAM – Nyköping i Samverkan!

Ta del av rapporten och läs mer HÄR 

 

Kommentarer