– Fly er en viktig del av transporttilbudet i et langstrakt land som Norge. Jeg er veldig glad for at vi så raskt har fått på plass et grunnleggende tilbud for befolkningen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Bodø Lufthavn er et viktig knutepunkt for SAS (bildet) og Norwegian, samt Widerøe som har sin operative hovedbase på flyplassen (©otoerres)

Som følge av virusutbruddet har etterspørselen etter personreiser med fly falt betydelig, og det kommersielle grunnlaget for en stor del av norsk personflytrafikk har falt bort.

Derfor har Samferdselsdepartementet, etter forhandlinger med NHO Luftfart, Widerøe, SAS og Norwegian, inngått avtaler med de tre flyselskapene om et grunnleggende tilbud av flytransport mellom regionene og enkelte lokale ruter.

– Velfungerende flyruter er viktig for næringslivet og flere samfunnsfunksjoner, som eksempelvis helse- og pasienttransport. Avtalene vi nå har inngått gir et minimumstilbud for strekninger som det anses som samfunnskritisk å opprettholde, og hvor det midlertidig ikke er grunnlag for kommersiell drift, sier Knut Arild Hareide.

Fordi det er krevende å gi gode prognoser for utviklingen i persontransporten fremover, vil avtalene inngås for en måned av gangen. Det nye minimumstilbudet har oppstart 25. mars.

Avtalene departementet har inngått innebærer følgende minimumstilbud:

Rute Min dgl rundturer Dager/uke Ant. rundturer/uke
Kristiansand – Oslo 2 6 12
Stavanger – Oslo 5 6 30
Haugesund – Oslo 2 6 12
Bergen – Oslo 5 6 30
Ålesund – Oslo 2 6 12
Molde – Oslo 2 6 12
Kristiansund – Oslo 2 6 12
Trondheim – Oslo 6 6 36
Bodø – Oslo 3 6 18
Evenes – Oslo 2 6 12
Bardufoss – Oslo 2 6 12
Tromsø – Oslo 3 6 18
Tromsø – Longyearbyen 1 6 6
Trondheim – Bodø – Tromsø 2 6 12
Trondheim – Bergen – Stavanger 2 6 12
Totalt per uke for 737/Airbus 41 90 246
Rute Min dgl rundturer Dager/uke Ant. rundturer/uke
Oslo – Florø og Bergen – Florø 2 6 24
Oslo – Ørsta/Volda 2 6 12
Kristiansand – Bergen 2 6 12
Tromsø – Vadsø 2 6 12
Tromsø – Hammerfest. 2 6 12
Tromsø – Alta 2 6 12
Tromsø – Kirkenes 2 6 12
Totalt per uke Dash 8 14 96

Kommentarer