I Bergen ble det innført datokjøring med 1 dags varsel første uken i januar. Dette skaper problemer for bilutleieselskapene.

Bilutleienæringen får ikke fritak fra datokjøringen sammenliknet med taxinæring og buss, og blir ikke definert som næring av Trafikketaten i Bergen. Dette fører til tapte inntekter for leiebilbransjen.

Administrerende direktør for Sixt Bilutleie i Norge, Geir Lidi Pedersen sier at Sixt at har valgt å fortsette å leie ut bilene uavhengig av oddetall eller partall og dekker eventuelle gebyrer som kundene måtte få om de blir stoppet av politiet i Bergen sentrum.

– Det er helt uakseptabelt med en slik forskjellsbehandling mellom leiebilbransjen og Taxinæringen. En stor andel av våre kunder kommer med fly til Flesland og vil da velge Taxi som alternativ om de ikke får sin bestilte leiebil fra oss. Dette er direkte konkurransevridende og gir null miljøgevinst. Vi har full forståelse at det må fattes miljøforbedrende tiltak i Bergen når luftkvaliteten er på det nivået det var sist uke, men vi kan ikke akseptere slik forskjellsbehandling og lite forståelse fra Trafikketaten i Bergen om at også vår bransje er næring og bør behandles deretter”, sier Pedersen.

Saken blir nå fulgt opp av NHO reiseliv som tar kontakt med Samferdselsdepartementet for å sikre like vilkår for leiebilbransjen sammenliknet med taxinæringen i hele landet når fattes fremtidige miljøtiltak.

Kommentarer