Feil eller slitasje på bremsene er noe vi ikke ønsker å oppleve. Bremsene er helt avgjørende for din og andres sikkerhet, når du er ute på veien. Men man skal ha fagkunnskap og erfaring for å kunne utføre reparasjoner og lignende på bremsesystemet. Hvis du føler deg usikker kontakt verkstedet ditt.

Bremsesystemer : I hovedsak er det to typer bremsesystemer, skive- og trommelbremser. Skivebremser brukes i større grad, men trommel systemer finnes fortsatt på småbiler og noen biler med rimelig pris.

Bremsesystemet har flere grunnleggende kontrollelementer: det kan være bremseklosser og en bremseskive (trommel når det gjelder trommelbremser). Bremsesystemet slites gradvis ut under bruk, så det er viktig å sjekke det regelmessig.

Bremseklosser skal sjekkes jevnlig. Når indikatoren for bremsesystemet lyser, kan bremsebelegget være  slitt. For kjøretøy som ikke er utstyrt med varsellampe, er det nødvendig å kontrollere tykkelsen på bremseklossene med jevne mellomrom. Bremseklossene er de som bokstavelig talt tar støyten når du bremser.

Noen biler har bremseklosser som er synlige fra utsiden. Avhengig av produsent og modell av bilen, er imidlertid noen bremseklosser skjult. For å kontrollere tilstanden til bremseklossene, må du fjerne hjulene. Bremseklossene dine skal ha jevnt slitasje og bør være minst 5 millimeter tykke. Hvis de er veldig slitte, må de byttes umiddelbart. Sjekk samtidig bremseslanger og bremsecalipere for lekkasje eller eventuelle skader.

Bremseskiver skal kontrolleres med jevne mellomrom. Kontroller bremseskivene ut fra kjørelengden og tidspunkt for siste inspeksjon. Kontroller om skivene dine har en jevn overflate. Hvis du ser spor som dannes på overflaten, betyr det vanligvis at bremseklossene dine eroderer ved skivene. Hvis sporene er dype eller brede, er det på tide å bytte dem ut.

Sjekk også tykkelsen og om det eventuelt er noen slitekanter. Ikke la skivene bli tynnere enn minimums anbefalte tykkelse. Dette kan du sjekke med produsenten av bilen.

Det er ulovlig å kjøre  bilen hvis bremsene ikke er som de skal. Feil på bremser skader ikke bare deg og din familie, men kan også skade andre sjåfører og fotgjengere på veien. Så sørg for at du får dem sjekket  bremseskivene ved det minste tegn på et problem.


Video om hvordan du endrer bremseskiver og klosser tatt fra autodoc.co.no

Bremsevæsken bør byttes ca hvert andre år. Sjekk også hvordan bremsevæsken ser ut, enten ved å kontrollere den fra utsiden hvis det er en plastbeholder, eller ved å skru av toppen på bremsevæskebeholderen og vurder blant annet fargen. Bremsevæske som er forurenset vil f.eks kunne være svart.Hvis varsellampen for bremsevæske vises på instrumentpanelet, må væsken kontrolleres umiddelbart eller om nødvendig byttes ut.

Indikasjoner om feil er noe du kan oppleve ved bruk av bremsene. Hvis det oppstår lyder eller vibrasjoner ved bremsing, er dette ikke normalt. Bremsepedalen skal føles jevn og gi stabil motstand. Hvis pedalen er for hard eller lett, kan det være tegn på feil.

Bilen skal ikke trekke til en av sidene eller ha økt bremselengde. Dette betyr at det er noe feil ved bremsesystemet. Det er viktig at du funksjonstester bremsene, slik at du kan oppdage feil. Foreta en kraftig oppbremsing jevnlig for å sikre funksjonen.

Vær også oppmerksom på varmgang eller skader på bremsene. Hvis du kan sjekke dette visuelt uten å ta av hjulene, så bruk en lommelykt for å få bedre oversikt. Hvis du mistenker feil, men ikke har tilstrekkelig innsyn, kan du ta av hjulene og få bedre oversikt. Noen ganger kan feil være vanskelig å oppdage, og man må ha spesialkompetanse eller utstyr for å stille en diagnose.

Vedlikehold : Støv smuss og steiner, kan samle seg på bremsene dine. Dette kan enten medføre dårligere funksjon, eller at bremsene slutter å virke. Rengjør bremsene og sjekk etter lekkasjer eller skader. Bruk gjerne en spyler med høyt trykk, men pass på at du ikke skader elektroniske følere eller bremseslangene.

Hvis bremsene over lenger tid ikke er vedlikeholdt, kan dette få store konsekvenser. Ikke bare med tanke på kostnader, men også for funksjonen. Husk at bremsene kan være livsviktig i situasjoner som oppstår og hvor du virkelig trenger dem.

At bremser er viktig, har vel alle som har vært ute og kjørt bil oppdaget. Med det er når du virkelig trenger dem, at din inspeksjon og vedlikehold sørger for å stanse deg og din familie trygt. Husk at bremser ikke er viktig bare for deg, men også for dine medtrafikanter.

Kommentarer