Ett nytt avtal mellan SJ och DSB innebär att SJs norrgående tåg kan stanna på Kastrup från och med den 13 februari. Under 2016 har de norrgående tågen inte kunnat stanna på Kastrup, till följd av id-kontrollerna.

Sedan id-kontrollerna vid resa från Danmark till Sverige infördes har SJs norrgående tåg inte stannat på Kastrup. Utrymmet på plattformen är begränsat och har inte räckt till för både SJs och Öresundstågs id-kontroller. Nu har SJ och DSB kommit överens om att SJ får använda DSBs id-kontroll på Kastrup, och därmed kan SJ återgå till ordinarie trafik från den 13 februari.

– Att resa med SJs tåg från Kastrup är mycket efterfrågat av våra resenärer. Det känns väldigt roligt att kunna erbjuda de här resorna igen, efter uppehållet under 2016. Innan id-kontrollerna infördes gjordes drygt 40000 resor per år från Kastrup med X2000, och lika många dit. Nu hoppas vi kunna bygga upp det här resandet igen, och utveckla den stora marknaden för resande mellan Sverige och Danmark, säger Petter Essén, affärschef på SJ.

Fortsatta id-kontroller

Id-kontrollerna är i nuläget förlängda till och med 4 maj, därefter kan regeringen fatta beslut om ytterligare förlängning. SJs id-kontroller vid spår 26 i Köpenhamn fortsätter precis som tidigare.

Så går tågen från Kastrup

Avgångstider Kastrup för norrgående X2000

 • Lördag kl. 6.32
 • Dagligen kl. 8.33
 • Dagligen kl. 12.32
 • Dagligen kl. 14.32
 • Dagligen kl. 16.32
 • Måndag-Fredag, Söndag kl. 18.33

Ankomsttider Kastrup för sydgående X2000

 • Måndag-Lördag kl. 11.18
 • Dagligen kl. 13.18
 • Dagligen kl. 15.18
 • Dagligen kl. 17.18
 • Lördag kl. 19.18
 • Måndag-Fredag, Söndag kl. 20.17
 • Måndag-Fredag, Söndag kl. 22.17

Kommentarer