Inspirert av elbilrevolusjon, vil det norske oppstartsselskapet Lift Ocean endre båtindustrien. Med deres hydrofoilteknologi reduseres energibehovet med 60% og energikostnadene med 90%. Det muliggjør utslippsfrie løsninger med lang rekkevidde.

Lift Ocean -Hurtigbåt - Hydrofoilteknologi - Norsk teknologiutvikling
Lift Ocean sett nedenfra (Foto: Lift Ocean AS)

Det er tidligere OL-seiler og ingeniør Petter Mørland Pedersen som står bak Lift Ocean. Selskapet utvikler løsningene som vil bidra til å endre fremtidens båtliv.

– Så vidt jeg vet, er vi det første selskapet i verden som utvikler et hydrofoilsysystem som båtprodusentene kan implementere i egen båtprodkusjon, sier gründer og daglig leder Petter Mørland Pedersen.

Petter Mørland Pedersen - Seiler - Ingeniør - Oppfinner - Lift Ocean
Petter Mørland Pedersen (Foto: Lift Ocean AS)

Først ved bruk av hydrofoil, som løfter båtskroget ut av vannet, vil det gi mening å elektrifisere hurtiggående båter. Med det vil alt fra den tradisjonelle fritidsbåten til større motorbåter og yrkesbåter bli en del av det grønne skiftet med betydelige utslippskutt. Samtidig øker både komforten og båtgleden.

I 2020 fikk Mørland Pedersen og Lift Ocean med seg Yinson med på eiersiden. Yinson er et malaysisk energiselskap med virksomheter innen offshore produksjon, fornybar energi og grønn teknologi, og i Norge kjent som som kjøper av Fred Olsen Production i 2014. I tillegg har Christine Spiten via Atomico Angle Program og Petter Muren via sitt selskap Prox AS investert i Lift Ocean. Innovasjon Norge og Forskningsrådet bidrar også med støtte.

– Yinson har et sterkt fokus på bærekraft, og vi søker alltid etter parterskap med likesinnede selskaper som utvikler bærekraftige, energieffektive og kostnadsbesparende løsninger. Vi er sikre på at Lift Ocean er et slikt selskap, og er glade for å samarbeide mot utslippsfrie omgivelser, sier Eirik Barclay, konserndirektør for New Ventures and Technology i Yinson.

Lift Ocean -Hurtigbåt - Hydrofoilteknologi - Norsk teknologiutvikling
Lift Ocean har allerede fått sitt første oppdrag og gjennomfører nå et utviklingsløp sammen med en internasjonal kunde. (Foto: Lift Ocean AS)

Reduser kostnader med 90%

Det er særlig de siste års utvikling av raske seilbåter som har ledet an i utviklingen av hydrofoilteknologi. Foilen, eller vingen, løfter båten ut av vannet og reduserer motstanden betydelig. I seilkonkurransen Americas Cup, som pågår akkurat nå, oppnår seilbåtene hastigheter på over 50 knop, kun drevet av vinden.

Som tidligere profesjonell seiler er det her Mørland Pedersen henter mye av inspirasjonen fra og sier at hydrofoil som konsept nå er modent for hurtiggående motorbåter.

Det er per i dag stor mangel på nullutslippsløsninger for hurtiggående båter. Hovedgrunnen til det er at det krever veldig mye energi å forflytte seg i vann, det er 1000 ganger tyngre enn luft. Dette resulterer i begrenset rekkevidde.

– Alle som har vært på sjøen vet at det er motstanden gjennom vannet som er den store utfordringen. Når foilen løfter skroget ut av vannet, blir det en helt annen verden. Våre modeller viser at en motorbåt på 40 fot i 25 knops hastighet, vil trenge 60 prosent mindre kraft enn en konvensjonell båt, og først da vil fremdrift fra elektrisitet gi mening. Kostnader knyttet til fremdrift kuttes med hele 90 prosent. Mens mye av den offentlige debatten går på hvilke energikilder som skal brukes på sjøen i fremtiden, angriper vi utfordringen ved roten, nemlig å redusere energibehovet. Det vil alltid være attraktivt, uavhengig av energikilden, sier Mørland Pedersen.

Alle skal fly

Det globale markedet for hurtiggående båter er enormt. Og med et økende press for å utvikle lav- og nullutslippsløsninger, ser Mørland Pedersen store muligheter.

– Vårt konsept er å tilby et komplett hydrofoilsystem. Det vil si alt som får båten til å fly, bortsett fra selve båten. Det gjør at båtprodusentene kan konsentrere seg om det de kan best, nemlig bygge båt, mens vi får den til å fly. Hydrofoilsystemet består av en hovedvinge plassert omtrent på båtens tyngdepunkt, en bakre vinge som fungerer som et balanseror samt kontoll- og fremdriftssystem. Hemmeligheten ligger i å få dette til å fungere optimalt sammen, det handler om forståelse for hydrodynamikk og systemer, sier Mørland Pedersen.

Kommentarer