Fremtind Forsikring kjøper Fjellinjen Utsteder AS. Oppkjøpet vil gjøre bompenger enklere og mer oversiktlig for bilister og bedrifter, og bidra til å trygge finansiering av veiutbygging i Norge.

– Bompenger er for mange en del av hverdagsøkonomien, og vi skal gjøre hverdagen enklere for både private bilister og bedrifter i hele Norge. Sammen med våre eierbanker, SpareBank 1 og DNB, vil vi gi kundene oversikt over bompengeabonnementet i mobilbanken, løpende trekk fra konto, enklere håndtering ved bilbytte og tilgang på rask veihjelp, sier Turid Grotmoll, konsernsjef i Fremtind.

Bompengereformen og innføring av utstederforskriften skal legge til rette for økt effektivitet, brukervennlighet og tjenesteutvikling i bompengesektoren. Bompengeselskapene slik man kjenner dem i dag deles i to, en operatørdel og en utstederdel. En utsteder er et selskap som inngår bompengeavtaler med bilistene.

Bompengetakstene settes av Samferdselsdepartementet og må godkjennes av Stortinget.

– Hvor det skal være bompenger og priser på passeringer bestemmes av myndighetene, men vi skal bidra til å gjøre betalingen enklere. Til sammenligning er det få år siden forsikringsbransjen overtok ansvaret for å kreve inn den gamle veiavgiften på vegne av staten. Denne betaler bileier nå samtidig med bilforsikringen, sier Grotmoll.

Bompengeinnkreving som finansieringsmodell for utbygging av infrastruktur er forankret i Nasjonal Transportplan. Bompenger bidrar til samfunnsutvikling i form av utbygging av kollektivtransport, gang- og sykkelveier, og er således et viktig tiltak for å nå de nasjonale målsetningene for bærekraft.

Med oppkjøpet av Fjellinjen Utsteder benytter Fremtind muligheten bompengereformen gir for å lage nye forretningsløsninger og tjenester for bilister over hele landet. Selskapet blir et datterselskap i Fremtind-konsernet.

Transportvaner i endring

Det kommer stadig nye og mer fleksible løsninger innenfor bilhold og mobilitet.

– Selv om folks transportvaner er i endring er mange fortsatt avhengige av bilen, enten de eier bilen selv, leier, låner eller abonnerer på den. Vi skal bidra til å gi våre kunder trygghet når de ferdes på veien og nå får vi en enda bedre mulighet til å gjøre det, sier Grotmoll.

Det er tydelige trender internasjonalt der bank, forsikring og bompenger spiller sammen. I Tyskland, Spania og Italia er det flere eksempler på at banker og forsikringsselskap tilbyr bompengeabonnement som en integrert del av sitt tilbud til kundene.

– Med dette oppkjøpet styrker vi vår posisjon i en tid hvor både betaling- og transportvaner er i endring, sier Grotmoll.

Ledende i markedet

Fjellinjen blir dermed det første av de fem regionale bompengeselskapene i Norge som avhender sin utstedervirksomhet. Bompengeselskapene har ikke anledning til å drive utstedervirksomhet etter 2020.

– Vi er fornøyde med salget og glade for at kjøperen er en solid og innovativ aktør som vil ivareta bompengeinnkrevingen og kundene på en god måte. Salget er et viktig steg for Fjellinjens oppfyllelse av bompengereformen og fokuset på en effektiv og kundevennlig bompengeinnkreving videreføres, sier administrerende direktør i Fjellinjen Janne Oddaker.

Fjellinjen Utsteder er allerede ledende i markedet. Tre av ti norske bompengeabonnenter har avtale med selskapet. Bompengetakster og godtgjørelse for utstedervirksomheten fastsettes av staten.

Kommentarer