Skangass har ingått ett avtal gällande ett nytt specialdesignat LNG bunkerfartyg. Fartygets flexibla design möjliggör både “ship-to-ship” bunkering samt funktionalitet som feeder fartyg. Det nya fartyget kommer att tas i drift i början av år 2017.

Skangass nya LNG-bunkringsfartyg skal opereras av Sirius Rederi AB

Skangass nya LNG-bunkringsfartyg skal opereras av Sirius Rederi AB

Skangass har en stark tro på LNG som bränsle till den marina marknaden. För att realisera denna potential har Skangass tagit ytterligare ett stort kliv i utvecklingen av denna marknad genom ett långsiktigt avtal för det 5 800 m3 stora bunkerfartyget Coralius.

Fartyget kommer att ge våra kunder enkel tillgång till LNG och innebär att de kan undvika tidskrävande och kostbara anlöp till hamn enkom för att bunkra. Under designfasen har man lagt stor tonvikt på fartygets system för “ship-to-ship” operationer för att säkerställa att hon är optimerad för att genomföra LNG-bunkring till sjöss.

– Nyligen tecknade vi vårt första “ship-to-ship” avtal med NEOT i Finland. Att gå vidare med det nya fartyget Coralius är det naturliga steget för att möta kundernas efterfrågan, och utveckla vår marina LNG-leveranskedja ytterligare. Även om vi redan idag erbjuder marina kunder LNG levererad med lastbil eller direkt från våra terminaler, behöver vi utveckla infrastrukturen. Genom att göra detta kommer vi att positionera oss för att möta den stadigt ökande efterfrågan på LNG,” säger Tor Morten Osmundsen, CEO hos Skangass.

Coralius kommer att leverera LNG till marina kunder på ett flexibelt och säkert sätt, och erbjuda utmärkt tillgänglighet och höga överföringshastigheter för att minimera bunkringstiden. Den ökande efterfrågan på LNG från marina kunder beror på att LNG är ett rent bränsle som uppfyller bestämmelserna i MARPOL-protokollet, som kräver att svavelhalten skall vara lägre än 0,1 % inom ECA området (Emission Control Area, ECA).

Coralius projektet är del av det s.k. “Joint Industry Project” FLEXI, som är ett av pilotprojekten i EU-projektet “Pilot LNG”. Projektet är en del av plattformen Zero Vision Tool (ZVT) och delfinansieras av EU. Projektets mål är att etablera en infrastruktur för LNG-bunkring. Skangass har utvecklat projektet i samarbete med Anthony Veder och Sirius Rederi AB. Deras gemensamma erfarenhet borgar för ett robust och tillförlitligt koncept. Skangass har långvarig erfarenhet av LNG-bunkring. Anthony Veder är en av de ledande leverantörerna av fartygstransporter inom segmentet småskalig LNG. Sirius bidrar med sitt kunnande och sin erfarenhet från bunkermarknaden med en helt ny innovativ design som ger en flexibel och kundvänlig lösning.

Coralius kommer att byggas på varvet Royal Bodewes i Nederländerna med leverans i början av 2017. Fartyget kommer att ägas av det svensk-nederländska Sirius Veder Gas AB och opereras av Sirius Rederi AB i Sverige.

Kommentarer