Både Riksantikvaren og Norsk Kulturminnefond har anledning til å gi tilskudd til fartøyvern. Her finner du oversikten over hvordan du kan søke.

Båten M/S Fram fra Kragerø i Telemark, ble bygget i 1933 og er en av Norges eldste skyssbåter. Både Norsk kulturminnefond og Riksantikvaren har gitt tilskudd til bevaring av båten som brukes til både transport i forbindelse med kystleden og guidete turer. (Bildekilde: Norsk Kulturminnefond)

Eiere av fredete fartøy og vernete skip kan søke om tilskudd til fartøyvern. Siden høsten 2015 har Norsk Kulturminnefond og Riksantikvaren felles søknadsfrist 1.november. Søknadsrutinerne er nå blitt samordnet, slik at det skal bli mest mulig oversiktlig hvor man kan sende søknaden.

Fredete fartøy

Eiere av fredete fartøy kan sende søknad om tilskudd til Riksantikvaren. Fredede fartøy vil som en hovedregel ikke være berettiget til tilskudd fra Norsk Kulturminnefond.

Les mer HER

Vernete skip

Eiere av fartøy med status som vernet skip, som ikke er fredet, kan søke både Riksantikvaren og Norsk Kulturminnefond om tilskudd. Det er viktig at det i søknaden tydelig fremgår om det søkes om tilskudd fra begge instansene og hva den enkelte skal dekke.

Små og åpne bruksbåter

Eiere av små og åpne tradisjonelle bruksbåter kan søke Norsk Kulturminnefond om tilskudd. Disse båtene har ikke status som vernet skip, og er dermed ikke søknadsberettiget hos Riksantikvaren.

Les mer HER 

Kommentarer