SAS legger ned mannskapsbasene i Stavanger og Trondheim. De ansatte tilbys jobb ved selskapets base på Oslo-Gardermoen. De berørte ble orientert om planene sent mandag ettermiddag.

SAS Boeing 737 ved gate 14 på Stavanger lufthavn, Sola (foto: ©otoerres)

Den 1. januar 2021 er det slutt med egne SAS-baser på Stavanger lufthavn Sola og Trondheim lufthavn Værnes. Basene legges ned for å spare penger, melder e24.

De rundt 140 kabinmedarbeiderne og pilotene ved de to basene vil få tilbud om jobb ved selskapets avdeling på Oslo lufthavn Gardermoen. Ifølge en e-post, som e24 har fått tilgang til til, har de berørte kabinansatte og pilotene fått tilbud om en reiseordning som skal vare i tre år.

SAS har hatt egen base på Stavanger lufthavn Sola siden 60-tallet. Regnes Braathenstiden med har selskapet en over 70 år lang historie ved lufthavnen. På Trondheim lufthavn Værnes har SAS hatt egen crewbase siden 80-tallet.

Nedleggelsene kommer fem år etter at SAS la ned og overførte sine bakketjenester ved de to flyplassene til Widerøe og knapt 15 år etter nedleggelsen av BTS – Braathens Technical Service på Sola.

Les også: Avtalen i boks: Widerøe overtar SAS Ground Handling i Norge (oktober 2015)

Kommentarer