– Jondalstunnelen binder sammen områdene og kommunene på Folgefonnahalvøya, samtidig som tunnelen sørger for kort reisetid fra deler av Hardanger til Bergen. Når bompengeinnkrevingen i tunnelen avvikles onsdag 8. juli, betyr det en rimeligere transporthverdag for både folk og næringsliv som bruker tunnelen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Bomstasjon - Norge - Vestlandet - Montering /Demontering
Ved midnatt fra tirsdag til onsdag 8. juli stoppes bompengeinnkrevingen i Jondalstunnelen i Vestland. (Illustrasjonsfoto: Henrik Jonassen/SD)

I forhandlingene på Stortinget om endringer i statsbudsjettet for 2020 ble regjeringspartiene enige med Fremskrittspartiet om å fjerne bompengeinnkrevingen på fem veistrekninger.

En av disse er fylkesvei 107 Jondalstunnelen i Vestland. Innkrevingen startet 7. september 2012, og skulle etter planen avvikles i 2025. Den resterende bompengegjelden på drøye 21 millioner kroner blir slettet som følge av at bompengeselskapet har fått et tilskudd med samme beløp for å avvikle innkrevingen av bompenger.

– For å løse de praktiske og tekniske utfordringene med å stoppe innkrevingen av bompenger i Jondalstunnelen, har den politiske ledelsen i Vestland fylkeskommune, Ullensvang kommune og Kvam herad bidratt godt, sier samferdselsminister Hareide.

Innkrevingen på fylkesvei 107 Jondalstunnelen avsluttes ved midnatt mellom tirsdag og onsdag 8. juli 2020.

Flere relaterte saker finner du HER, HER, HER og HER

Kommentarer