På kun et drøyt år har NSB, Making Waves og Evry kommet opp med en digital løsning mange har ønsket seg, men ingen har klart å realisere. En innovasjonsprosess hvor strategi, designarbeid og produktutvikling skjedde samtidig er en viktig del av suksessforklaringen. NSBs evne til å tenke “Lean Start up” er en annen årsak.

Hele teamet i arbeid. (Foto: Making Waves)

– Det har lenge vært et ønske både fra forbrukerne og fra det offentlige om en samlet digital reiseplanlegger for hele kollektiv-Norge, og som presenterer reiseforslag på tvers av fylker og transportform. Gjennom et unikt samarbeid med NSB og Evry har vi på rekordtid designet og utviklet løsningen som har mål om å bli Norges mest populære innen kollektivreise-planlegging, sier Erik Jansson, Client Director i Making Waves. Making Waves står også bak strategiprosess, navn- og identitetsutvikling.

Fra dør til dør i hele Norge

Si hvor du skal. Deretter foreslår Tidr den raskeste veien, ruten med færrest bytter eller den med minst gange, basert på alle kollektiv-kombinasjonene som finnes. Selv om NSB står bak Tidr, får tog ingen særbehandling i reiseforslagene.

– Tidr er en reiseplanlegger som tar deg helt fra der du er til dit du skal. Den forteller deg også hvor langt det er å gå til bussen, og tiden det tar fra bussholdeplassen til togstasjonen. Det er en unik løsning hvor vi baserer oss på mengder data fra en rekke ulike kilder og presenterer det på en brukervennlig måte, sier Jansson.

Må tenke som en start-up

Effektive innovasjonsprosesser i store bedrifter kan være utfordrende. NSB løste det gjennom å opprette en prosjektorganisasjon som jobbet uavhengig av den daglige driften og tett med alle partnerne i prosjektet. NSB la til side sine vanlige rutiner til dokumentasjon, spesifiseringer, prosessbeskrivelser, lønnsomhetsanalyser osv og kjørte prosjektet som om de var en Start Up, med feil tidlig, feil ofte, skap sammen med kundene og alt annet i tråd med The Agile Manifesto.

– Vi jobbet tett med ledergruppen i NSB, og de var utrolig modige og fremoverlent”.

Making Waves mener NSB er et kron-eksempel på hvordan store bedrifter må jobbe med innovasjon.

– Digital innovasjon i store bedrifter krever ofte at man etablerer ad-hoc celler i organisasjonen som har et klart mandat om å tenke og agere som en start-up. Det betyr å plukke mennesker til slike prosjekter som har ideer, kraft og vilje nok til å drive det igjennom fra ide til produkt. NSB har forstått dette til fulle og er en drøm å jobbe med for en innovasjonspartner som oss, sier Jansson.

Design og utvikling samtidig

Et klassisk prosjektløp består ofte av ulike faser, med ulike “overleveringer” og faser, noe som kan lede til at prosjektet drar ut i tid. Suksessen til Making Waves er å ha strateger, designerne og utviklere i samme rom under hele prosjektet. Da får man raskt testet hvilke løsninger som fungerer, og tiden fra ide til marked blir vesentlig forkortet.

– NSB ga oss det mandatet vi hadde behov for. Tillitten de har vist oss og Evry, og det at vi har sittet i samme rom har gjort at transaksjonskostnaden mellom oss og Evry har vært tilnærmet null. På denne måten får NSB maksimalt utbytte av sine leverandører. Dette prosjektet er på mange måter beste praksis når det gjelder digital tjenesteinnovasjon. Og NSB betrakter ikke Tidr som ferdig, men som et produkt som skal videreutvikles kontinuerlig. Nå jobber vi med hvordan Tidr ser ut i 2020, sier Erik Jansson i Making Waves.

Kommentarer