Total 151. 746 passasjerer reiste over Bodø lufthavn i mars 2015. Det er 7,4 prosent flere enn samme måned året før. Veksten kommer på trafikken både til innland og utland. 

– Sammenlignet med en god del andre lufthavner ble veksten større enn forventet» sier lufthavnsjef Inger Hilde Tobiassen.

– Vi ser en økning i kabinfaktoren til de aller fleste av destinasjonene våre, og det er dette som drar opp trafikktallene til tross for streiken».

Den gode mars måneden drar opp trafikkstatistikken også hittil i år. I løpet av årets tre første måneder har det reist 384.623 passasjerer over lufthavna, tilsvarende en vekst på 1,4 prosent i forhold til samme kvartal i fjor.

Punktligheten i mars måned endte på 83,7 prosent. Dette er en tilbakegang på 0,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og skyldes i all hovedsak dårlig vær samt sent innkomne fly.

Kommentarer