Avinor har tildelt en 5-årskontrakt for tårntjenester på Ålesund- og Kristiansand lufthavn til det spanske selskapet Saerco. Fire tilbydere deltok i konkurransen, hvor kvalitet og pris begge var vektlagt med 50 prosent.

Saerco vant med høyest score på kvalitet og lavest pris. Det innebærer en forventet årlig innsparing for Avinor på ca. 15 millioner kroner, eller omlag 37 prosent.

I Stortingsmeldingen om Avinor som ble vedtatt av Stortinget i 2017, fremkommer det at Avinor skal konkurranseutsette tårntjenester. Målet er rimeligere og/eller bedre tjenester.

Sikkerhet er helt grunnleggende for luftfarten og det har derfor vært viktig for Avinor å sikre at den høye sikkerhetsstandarden i Norge videreføres ved valg av ny driver.

Avinor har også en viktig rolle i totalforsvaret og Forsvaret er derfor konsultert om valg av Ålesund- og Kristiansand lufthavn for konkurranseutsetting. Avinor har også vært i dialog med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Leverandører av flysikringstjenester i Norge må også godkjennes av Luftfartstilsynet og utpekes av Samferdselsdepartementet.

Flere av tilbyderne har levert meget gode kvalitative tilbud. Dette gjelder også Avinors eget datterselskap Avinor Flysikring AS, som deltok i konkurransen. Tilbudet fra Saerco vurderes å tilføre noe nytt og relevant ved tjenesteleveransene som gir ekstra verdi.

– Anbudsprosessen har resultert i at vi får inn en ny leverandør av tårn- og innflygningstjenester. Saerco scoret høyest på kvalitetskriteriene, og er billigst. Selskapet var særlig god på miljø, innovasjon og nytenkning. Saerco har også egne treningsfasiliteter med simulator som vil bli brukt til å optimalisere driften og drive effektiv opplæring, sier styreleder i Avinor, Anne Carine Tanum.

Saerco, som i dag driver tårnene ved flere store lufthavner i Spania, overtar driften av tårnene ved Ålesund- og Kristiansand lufthavn fra 1. mars 2020.

– Det er positivt at Saerco har uttrykt at de vil tilby dagens flygeledere ansettelse gjennom virksomhetsoverdragelse, sier Tanum.

I tråd med forventningene fra eier om mer samferdsel for hver krone, så er Avinor i gang med et kostnadsreduksjonsprogram. Flysikringstjenestene er også et område hvor det er mulig å redusere kostnader.

Avinor Flysikring AS leverer i dag tårntjenester av høy kvalitet på alle Avinors lufthavner. Det er naturlig at Avinor følger opp prisnivået med Avinor Flysikring AS rundt kjøp av tjenester på de andre flyplassene.

Kvalitetssikring av Saerco

I anskaffelsesprosessen ble Avinor gjort kjent med at en tidligere leder og eier i Saerco, var omtalt i spanske medier i tilknytning til en korrupsjonssak i Spania i perioden 2003-2009.

For å avklare om det var forhold som kunne medføre avvisning fra konkurransen, ble det gjennomført flere undersøkelser. Selskapet selv og et eksternt, spansk advokatfirma engasjert av Avinor, har verifisert at denne personen ikke lenger innehar en stilling i selskapet, eller selv er direkte eller indirekte eier av selskapet. Det forelegger derfor ikke et avvisningsgrunnlag.

– Avinor har nulltoleranse mot korrupsjon. Det har derfor vært viktig for oss å få klarhet i dette. Det vil bli kontraktsfestet at dersom Saerco, dets ansatte, ledere eller eiere blir tiltalt for økonomisk kriminalitet i avtaleperioden, så kan Avinor si opp kontrakten. Det er også bekreftet at Saerco vil ha på plass et anti-korrupsjonsprogram i løpet av 2019, i god tid før kontrakten trer i kraft. Saerco er et godt kvalifisert selskap som vi er trygge på vil levere gode tårntjenester, sier Tanum.

Håndtering av habilitet i Avinor

Avinors datterselskap, Avinor Flysikring AS, deltok i konkurransen. Konsernsjef i Avinor, som også er styreleder i Avinor Flysikring AS, er inhabil i begge selskaper og har følgelig ikke hatt tilgang til informasjon om konkurransen.

Grunnet konsernsjefs inhabilitet, er det styret i Avinor, men kun de eksterne styremedlemmene, som har besluttet tildeling av kontrakt.

Avinor har fått bistand fra uavhengig flysikringsfaglig ekspertise og juridisk ekspertise på offentlige anskaffelser. Konkurransetilsynet har også vært informert underveis.

Flere saker om Avinor og om flygeledere/flytrafikktjenesten finner du HER og HER

Kommentarer