Viking Lines Ålandskryssare Rosella som går flera dagliga turer från Kapellskär till Mariehamn lockade 2 procent fler resenärer under 2016 jämfört med 2015. Även nöjeskryssaren Viking Cinderella hade ett bra år med allt större fokus på special- och temakryssningar inom allt från mat och dryck till träning och klassisk musik. Under året reste totalt 6 502 191 personer med Viking Lines samtliga sju fartyg, vilket motsvarar en minskning på 1 procent jämfört med föregående år.

Viking Cinderella, Etage , plan 2 (vikingline.fi)

Viking Cinderella, Etage , plan 2 (vikingline.fi)

Drygt 6,5 miljoner resor gjordes med Viking Line under 2016. Det var totalt 1 procent färre än föregående år, men på Ålandskryssaren Rosella som går från Kapellskär dagligen ökade resenärsantalet i stället med 2 procent.

Även nöjeskryssaren Viking Cinderella som går från Stockholm till Mariehamn varje kväll har haft ett stabilt år, trots att det totala antalet resenärer har minskat med 3 procent jämfört med 2015. Minskningen beror främst på att fartyget har varit uthyrt till utomstående aktörer i större utsträckning än året innan.

— Vi ser ett ökat intresse från företag och organisationer att chartra hela Viking Cinderella för en kortare eller längre period. Det motsvaras bland privatresenärerna av att allt fler lockas av våra special- och temakryssningar med inriktning på till exempel mat, träning, klassisk musik och exklusiva drycker. Trenden är helt enkelt att man vill umgås med likasinnade i en trivsam miljö i världens vackraste skärgård, säger Tapani Kauhanen, marknadsdirektör och vd för Viking Line Skandinavien.

Fler valde också att bilsemestra med Viking Line under 2016. Bilburna resenärer ökade med 5 procent jämfört med 2015. Många väljer den snabbaste vägen till Finland för bilsemester med familjen och Viking Line är också marknadsledande på sträckan mellan Stockholm och Åbo med en marknadsandel på 57 procent.

Viking XPRS (©otoerres)

Viking XPRS (©otoerres)

I november ingick rederiet ett intentionsavtal om ett nytt klimatsmart fartyg som planeras att sättas in på kvällsavgången från Stockholm till Åbo. Ett slutgiltigt avtal förväntas bli undertecknat under våren 2017.

Läs också: Viking Line har tecknat intentionsavtal med kinesisk varv

Även resandet med Viking XPRS som går flera dagliga turer mellan Helsingfors och Tallinn ökade under 2016 jämfört med året innan. Totalt reste 1,6 procent fler på sträckan, som sommartid även är ett populärt svenskt semesteralternativ för den som vill åka hela vägen från Stockholm via Helsingfors till Tallinn med fartygen Gabriella och Mariella.

Totalt reste 6 502 191personer med Viking Line under 2016. Detta motsvarar en minskning på 1 procent jämfört med 2015, vilket till stor del beror på omfattande dockningar av fyra av sju fartyg under året. Koncernens bokslutskommuniké för räkenskapsåret kommer att publiceras den 16 februari 2017.

Läs flera nyheter om Viking Line HÄR 

Kommentarer