Totaltallene for Avinors 46 lufthavner viser en fortsatt solid vekst i Nord-Norge. Den norske innlandstrafikken hadde en vekst på to prosent, mens det var en nedgang i utenlandstrafikken på 2,2 prosent. Offshoretallene fortsetter å synke – i april i år var det 22,4 prosent færre offshore-passasjerer enn i april 2015.

Antall passasjerer som reiser til og fra lufthavnene i Nord-Norge fortsetter å øke kraftig. Både Tromsø lufthavn, Langnes og Bodø lufthavn hadde en passasjervekst på over fire prosent i april, mens antall passasjerer på de lokale lufthavnene i Nord-Norge økte med hele 9,1 prosent.

Oppgang i Oslo og Trondheim, ned i Bergen og Stavanger

Jasper Spruit (avinor.no)

Jasper Spruit (avinor.no)

Trondheim lufthavn, Værnes, og Oslo Lufthavn hadde også passasjervekst i april, på henholdsvis 2,5 prosent og 1,7 prosent.

Bergen lufthavn, Flesland hadde en nedgang på totalt 3,5 prosent, og Stavanger lufthavn, Sola har en reduksjon i antall passasjerer på 6,7 prosent. Også andre lufthavner med mye offshorerelatert trafikk opplever trafikknedgang.

– Trafikkveksten i april er påvirket av det faktum at påsken i år var i mars. Dette har en positiv effekt på antall innlandspassasjerer i april, mens effekten på utenlandspassasjerer er motsatt, forklarer direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit.

2,1 prosent vekst hittil i år

Totalt 9 456 777 passasjerer har reist innenlands over Avinors lufthavner hittil i år. Dette er en økning på 2,3 prosent sammenliknet med fjoråret. Totalt 5 562 756 passasjerer har reist til og fra utlandet – en vekst på 2,4 prosent. Til sammen har 15 183 423 passasjerer reist over Avinors lufthavner hittil i år, en økning på 2,1 prosent sammenlignet med fjoråret.

Kommentarer