Skövde har haft en mycket stark turistsommar. Antalet gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem ökade med hela 8,6% under juni, juli och augusti jämfört med samma månader 2016.

Det går också bra för Skaraborg som helhet. Skaraborg är den delregion i Västsverige som haft den största ökningen med 8,1 %. När det gäller utländska besökare står norska gästnätter för den största ökningen.

– Norge är Västsveriges överlägset största utländska marknad, så det är naturligtvis positivt för besöksnäringen i vår region att de norska gästnätterna går upp. Den norska konjunkturen gick ner under 2016, bland annat på grund av låga oljepriser, vilket så klart också påverkar resandet, säger Fredrik Lindén, vd Turistrådet Västsverige.

Den positiva bilden av sommaren bekräftas av Turistrådet Västsveriges eget Besöksnäringsindex, som räknas fram utifrån ett frågeunderlag som besöksnäringsföretag i regionen besvarar via ett webbformulär. Inför sommaren trodde de västsvenska boendeanläggningarna på fler bokningar både från Sverige och utlandet – något som visade sig stämma nu när sommaren är över. Hela 51 procent av de tillfrågade boendeanläggningarna bekräftar att de haft fler gäster än föregående sommar, att jämföra med enbart 14 procent som har haft färre bokningar.

– Antalet gästnätter fortsätter att öka och det är mycket glädjande att se en fortsatt positiv trend. Besöksnäringen skapar mycket arbetstillfällen och stora ekonomiska värden och bidrar till att Skövde är en attraktiv och levande kommun, säger Mats Olsson, VD på Next Skövde.

Kommentarer