Tallink Grupp har publicerat sin delårsrapport för det andra kvartalet 2019 och det finansiella resultatet för de första sex månaderna. Enligt delårsrapporten transporterade gruppen totalt 2,7 miljoner passagerare under andra kvartalet 2019 (april – juni), vilket är en ökning med 0,8% jämfört med samma period föregående år.

Tallinks “Baltic Princess” vid terminalen i Tallinn, Estonia (©otoerres)

Tallink Grupps oreviderade intäkter för andra kvartalet ökade till 256,1 miljoner euro, vilket är 0,3% högre jämfört mot andra kvartalet 2018.

Gruppens oreviderade EBITDA för andra kvartalet ökade med 16,6% dvs. 7,2 miljoner euro och uppgick till 50,7 miljoner euro. Anmärkningsvärt är att andra kvartalets jämförbara EBITDA, utan IFRS 16-effekt, ökade med 6,8%, dvs. 3,0 miljoner euro, jämfört mot samma period föregående år och var 46,5 miljoner euro.

Den justerade EBITDA-marginalen ökade med 1,1% under andra kvartalet 2019 jämfört mot samma period föregående år. Nettoresultatet för det andra kvartalet påverkades av den högre inkomstskatten till följd av ökade dividendutbetalningar som betalades ut under 2019 och var 14,9 miljoner euro, vilket är en minskning med 2,6%% jämfört med andra kvartalet 2018.

Under andra kvartalet ökade antalet passagerare i nästan alla av gruppens geografiska segment och det högsta antalet passagerare transporterades under månaderna maj och juni.

Kvartalets höjdpunkter var rutterna Sverige-Finland, Sverige-Lettland och Finland-Estland, där den sistnämnda rutten noterade ett ökat passagerarantal med 0,5% jämfört med det andra kvartalet 2018 och trots en ökad konkurrens på rutten levererade gruppen ett nytt passagerarrekord i juni.

Rutten Sverige-Finland noterade ett ökat antal passagerare, frakt och intäkter jämfört med det andra kvartalet 2018.

Rutten Sverige-Estland noterade en fortsatt jämn tillväxt av passagerare, frakt och intäkter under andra kvartalet 2019.

Totalt minskade antalet transporterade fraktenheter med 1,5% under andra kvartalet 2019. Dock fortsatte frakttransporterna att växa på rutten Sverige-Finland och Sverige-Lettland, med 0,4% respektive 7,4%. Totalt transporterades 99 546 fraktenheter

Under de första sex månaderna (1 januari – 30 juni) 2019 transporterade gruppen totalt 4,5 miljoner passagerare, vilket är en minskning med 1,2% jämfört med samma period föregående år.

Gruppens oreviderade intäkter under de första sex månaderna var 435,0 miljoner euro, vilket är en minskning med 1% jämfört med samma period föregående år.

Gruppens oreviderade EBITDA under de sex första månaderna såg dock en ökning jämfört mot samma period 2018 och var 54,5 miljoner euro (47,7 miljoner euro 2018).

– Den oreviderade nettoförlusten under de första sex månaderna var 10,4 miljoner euro (4,3 miljoner euro 2018).Den betydande ökningen av vårt EBITDA under andra kvartalet, ökade passagerarantal och intäkter, är alla bevis för ett starkt andra kvartal och samtliga har spelat en roll i det stabila utfall vi har uppnått under första halvåret 2019, säger Paavo Nõgene, VD för Tallink Grupp.

– Resultatet från andra kvartalet påverkades främst av den ökade inkomstskatten jämfört med samma kvartal föregående år, med betalning av totalt 33,5 miljoner euro i dividendutbetalningar i år och ett ökat konkurrenstryck på rutterna Finland-Estland, vilket oundvikligen hade en effekt på biljettpriserna. Dessutom gjorde gruppen flertalet investeringar under kvartalet, där den mest betydande var förskottsbetalningen för det nya höghastighetsfartyget på 12,4 miljoner euro, fortsätter Nõgene.

– Sammanfattningsvis kan vi på en hög nivå vara nöjda med andra kvartalets resultat och utvecklingen, vilket har bidragit till att leverera ett stabilt halvårsresultat och lagt en stark grund för det totala resultatet för 2019. Vi har ett antal planer som ska genomföras och fokuserar på ett antal affärsområden för att ytterligare förbättra resultaten för andra halvåret, avslutar Nõgene.

Kommentarer