Med en stabil affärsverksamhet och dynamisk utveckling under 2018, levererar AccorHotels en mycket stark årsrapport:

 • Intäkt: ökning med 16,9 procent till 3 610 miljoner Euro (tillväxt på 8,8 procent lika för lika)
 • EBIT: ökning med 14,5 procent till 712 miljoner Euro (tillväxt på 8 procent lika för lika)
 • Nettoresultat: koncernandel på 2 233 miljoner Euro
 • Fritt kassaflöde på 529 miljoner Euro
 • 588 öppnade hotell med totalt 100 000 rum (förvärv och organisk tillväxt)
Sébastien Bazin (Foto: ©AccorHotels)

– Årsresultatet återspeglar en djupgående omvandling inom AccorHotels, inte minst genom försäljningen av vår fastighetsdivision och tack vare ett stort antal nya förvärv. Vi presenterar återigen nya rekordnivåer, vilket är helt i linje med våra målsättningar. AccorHotels fortsätter att växa genom ökade globala marknadsandelar och konsolidering av balansräkningen, säger Sébastien Bazin, styrelseordförande och koncernchef för AccorHotels.

Under 2018 drog AccorHotels fördel av framgångsrika affärer på majoriteten av sina nyckelmarknader. Bolaget fortsatte sin omvandling mot ett lägre tillgångsägande genom försäljningen av 64,8 procent av AccorInvest samt en snabb omfördelning av kassaflödet från viktiga förvärv.

Tack vare en rekordartad organisk ökning med närmare 44 000 nya rum (300 hotell), avslutade AccorHotels året 2018 med en hotellportfölj på 703 806 rum (4 780 hotell).

Dessutom finns nu 198 000 nya rum (1 118 hotell) i pipeline, varav 78 procent är på tillväxtmarknader och 49 procent i Asien och Oceanien.

Under året hade koncernen en solid omsättningstillväxt med intäkter på 3 610 miljoner Euro, vilket var en ökning med 8,8 procent (lika för lika) och upp 16,9 procent jämfört med 2017. 

De rapporterade intäkterna över året speglade bland annat nya förvärv och avyttringar, som hade en positiv effekt på 394 miljoner Euro, inte minst tack vare köpen av Mantra, Mövenpick, Atton, Gekko, ResDiary och Adoria.

Nyckelpunkter under året 2018:

 • 5 april: AccorHotels skriver ett strategiskt avtal om att förvärva 50 procent i sydafrikanska Mantis Group.
 • 9 april: AccorHotels förvärvar ResDiary, en ledande plattform för restaurangbokningar och bordshantering.
 • 19 april: AccorHotels skriver avtal med kinesiska Ctrip för att växa på den kinesiska marknaden.
 • 30 april: AccorHotels skriver avtal med Mövenpick Holding och Kingdom Holding om ett förvärv av Mövenpick Hotels & Resorts för totalt 482 miljoner Euro.
 • 14 maj: AccorHotels skriver avtal med Algeciras och aktieägarna i Atton Hoteles om ett förvärv av Atton Hoteles.
 • 31 maj: AccorHotels förvärvar Mantra Group för totalt 830 miljoner Euro.
 • 31 maj: AccorHotels säljer 57,8 procent av AccorInvests kapital till förmögenhetsfonder och privata investerare.
 • 6 juni: AccorHotels förvärvar Adoria, en SaaS-plattform som underlättar optimeringen av utbudshantering inom cateringbranschen.
 • 29 juni: AccorHotels undertecknar en avsiktsförklaring med sbe Entertainment om ett förvärv av 50 procent av bolaget.
 • 2 juli: AccorHotels etablerar en ny räntefacilitet på 1,2 miljarder Euro, där koncernens miljö-, sociala och styrelseformer (ESG) tas i beaktning vid beräkning av marginalen.
 • 23 juli: AccorHotels och Katara Hospitality lanserar en investeringsfond med en investeringskapacitet på över 1 miljard dollar tillägnad gästfrihet i Afrika söder om Sahara.
 • 25 juli: AccorHotels skriver avtal med Colony NorthStar om att förvärva ytterligare en delandel på 7 procent av AccorInvests aktiekapital (totalt 250 miljoner Euro).
 • 31 juli: AccorHotels skriver avtal om att förvärva 85 procent av 21c Museum Hotels. Transaktionen slutfördes i slutet av september 2018.
 • 4 september: AccorHotels slutför förvärvet av Mövenpick Hotels & Resorts.
 • 5 oktober: AccorHotels slutför förvärvet av 50 procent i sbe Entertainment.
 • 25 oktober: AccorHotels förvärvar byggnaden “Tour Sequana” som varit koncernens huvudkontor sedan 2016 för 363 miljoner Euro.
 • 26 november: AccorHotels lanserar ett anbudsförfarande för 100 procent av Orbis aktier

Läs flera nyheter om AccorHotels HÄR

Kommentarer