– Luftfart er svært viktig for transporttilbudet i et langstrakt land som Norge. Widerøe har nå lagt ned sitt kommersielle flytilbud mellom Evenes og Bodø. Dette rutekuttet rammer mange aktører i storregionen rundt Harstad og Narvik, og særlig viktig er en effektiv forbindelse mellom Narvik og fylkeshovedstaden Bodø. Derfor vil vi utlyse en konkurranse på strekningen Evenes – Bodø, og dermed sikre et godt flytilbud for privatpersoner og næringsliv i regionen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Knut Arild Hareide - Samferdselsminister - 2020
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (Foto: Henrik Jonassen/SD)

Samferdselsdepartementet har igangsatt et arbeid med offentlig kjøp for å sikre videreføring av flyrutetilbudet mellom Evenes (Harstad/Narvik lufthavn) og Bodø. Widerøe besluttet tidligere i år, ut fra kommersielle vurderinger, å legge ned flyrutetilbudet på strekningen, opprinnelig med virkning fra 4. mai. Som følge av korona-situasjonen ble imidlertid ruten innstilt allerede i mars.

Flyruten har stor betydning for både innbyggere og næringsliv i regionen, og for Forsvaret. Derfor blir flyruten nå innlemmet i den såkalte FOT-ordningen (forpliktelser til offentlig tjenesteytelse), som vil si at staten tildeler kontrakt på rutedriften etter konkurranse. Flyselskap i alle EØS-land blir invitert til å levere tilbud på drift av flyruten.

Oppstartdato for ny FOT-avtale vil være 1. januar 2021, og det tas sikte på utlysning av en konkurranse før sommeren. Dersom gjeldende reiserestriksjoner i forbindelse med koronasituasjonen bortfaller, og de rådende markedsforhold tilsier det, vil Samferdselsdepartementet også kunne inngå en midlertidig avtale om kjøp av denne flyruten før 01.01.2021. Den nye avtalen vil ha varighet frem til 31. mars 2022, når de øvrige flyrutekontraktene for Nord-Norge løper ut.

Les mer om statlige kjøp av flyruter HER

Les også: Minimumsnivået for flytilbudet i Norge forlengesSikrer et minimumsnivå for flytilbudet i Norge

Kommentarer