Det ikke er forsvarlig å slippe folk inn i de delene av parkeringshuset som er skadet etter brannen på Stavanger lufthavn, Sola. Det er konklusjonen i en foreløpig vurdering etter brannen i flyplassens parkeringsanlegg.

Brannherjet Parkeringshus - Stavanger lufthavn - Sola
Det sto 1600 biler inne i det brannherjede parkeringshuset på Stavanger lufthavn. Rundt 300 er reddet ut, mens de siste 1300 bilene kan bli værende i bygget når det rives og fjernes. Det skal rett og slett være for risikabelt å hente dem ut (foto: ©otoerres)

– Vi har nå fått en første ekstern ekspertvurdering av byggets tilstand. Den konkluderer med at det ikke er trygt å gå inn i bygget, og det vil derfor ikke være mulig å hente ut biler eller andre eiendeler fra parkeringshuset nå. Vi ber de som har biler stående i parkeringshuset å ha dialog med sitt forsikringsselskap, sier lufthavndirektør Anette Sigmundstad.

Selv om det ikke er forsvarlig å sende folk inn i bygget, er det mulig å benytte sleperoboter til å ta ut flere biler.

– Avinor er i dialog med forsikringsselskaper og offentlig tilsynsmyndigheter med hensyn til veien videre. Det vil bli vurdert hvorvidt bilene skal tas ut før, eller i forbindelse med eventuell rivning av bygget, sier Sigmundstad.

I gang med planlegging av rivearbeid

Avinor er i gang med vurderingene av hva som skal skje med bygget framover, men dette er ikke konkludert ennå. Det gjøres også en vurdering av parkeringshusets fasade, for å avgjøre hvilke deler av bygget som må sikres ytterligere.

Les også: Midlertidige løsninger gir god parkeringskapasitet på Stavanger lufthavn

Flere saker om Stavanger lufthavn finner du HER

Kommentarer