Totalt 359.773 passasjerer reiste over Stavanger lufthavn Sola i mars 2019. Det gir en økning på 8.7 prosent i forhold til samme måned året før. Det var også den største prosentvise økningen blant de største regionale flyplassene i Norge.

Stavanger lufthavn Sola er i ferd med å komme seg til hektene igjen etter en rekke magre år i kjølvannet av oljekrisen for noen år siden. Med 359.773 gjorde flyplassen et byks på 8.7 prosent i forhold til mars 2018.

Det var den norske innenrikstrafikken som dro tallene opp for “oljeflyplassen”. Antall reisende økte med 12.9 prosent til 224.188 (inkl. transfer), helikoptertrafikken offshore med hele 31.2 prosent til 19.497, mens det var en nedgang i utenlandstrafikken på to prosent til 114.997 (inkl. transfer).

Bergen lufthavn Flesland ble nr. to på “veksttoppen” i mars med 515.025 passasjerer som er 8.3 prosent flere enn i mars 2018. Her økte innenrikstrafikken med 10.3 prosent til 325.644, utenriks med tre prosent til 165.204 (inkl.transfer) og helikoptertrafikken offhore med 22.8 prosent til 17.889 reisende.

Trondheim lufthavn Værneshadde 377.962 passasjerer i mars – 6.9 prosent flere enn samme måned i fjor. Av disse reiste 317.485 (inkl. transfer) med innenriksflyene – opp 9.5 prosent i forhold til mars 2018, mens utenriksrutene falt med fem prosent til 60.477 (inkl. transfer) reisende.

Kommentarer