För att möta en ökad efterfrågan samt stärka positionen i Centraleuropa och Skandinavien utökar och anpassar Stena Line sin turlista efter kundernas behov. Tillsammans med ytterligare ett fartyg och fokus på två linjer ges bättre förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt.

— I takt med efterfrågan på färjetransporter ökar kraftig, utvecklar och förbättrar vi vår service genom att utökade tidtabeller och ytterligare en färja. Förändringen med huvudfokus på två linjer till Sverige och Tyskland innebär ett nytt koncept och kommer att stärka vår position på trafiken till och från Baltikum, säger Erik Thulin, Trade Director för Baltic Sea North.

Ventspils kommer att positioneras som porten till Skandinavien, något som kommer att stärka linjen Nynäshamn-Ventspils. Stena Flavia, som tidigare även trafikerat mellan Ventspils och Travemünde, kommer enbart att trafikera Nynäshamn-Ventspils tillsammans med Scottish Viking. Antalet avgångar öka med 30 procent och från 3 januari 2017 kommer det 24 överfarter per vecka istället för som tidigare 18.

Överfarten mellan Ventspils och Travemünde kommer att styras om till Liepaja. Det innebär att Liepaja blir porten till västra Centraleuropa. Ytterligare en färja kommer att introduceras på linjen vilket kommer att innebära en ökning trafiken med 25 procent. Från 3 januari 2017 kommer linjen kunna erbjuda åtta överfarter per vecka. Linjen kommer att trafikeras av Urd och Stena Nordica. Stena Nordica kommer att sättas i trafik under våren och kommer fram till dess att ersättas av Stena Gothica som går i ordinarie trafik på Göteborg-Frederikshavn. Trafiken som tidigare gått mellan Liepaja och Nynäshamn flyttas i och med förändringen till Ventspils.

– Förändringarna i linjer och tidtabeller är ett strategiskt viktigt steg i arbetet med att utveckla och skapa två starka transportkorridorer, från Ventspils till Skandinavien och från Liepaja till Centraleuropa. Detta ger oss möjlighet att stärka vår position och säkra vår långsiktiga tillväxt, säger Erik Thulin.

Kommentarer