Gästnätterna i Stockholms län har ökat starkt i perioden 2008 till 2018 — från 9,4 miljoner till 14,6 miljoner, visar en ny analys.

Andelen nätter från utländska besökare ökar påtagligt och utvecklingen leds av Indien (505 procent) och Kina (227 procent) som utvecklats mycket starkt.

- Det är länder med stor befolkning som tidigare inte rest så mycket. Turismen från dessa tillväxtländer har en väldigt stor och underutnyttjad potential som exportnäring, säger Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare.

Mellan år 2008 och 2018 ökade gästnätterna i Stockholms län med 56 procent, från 9,4 till 14,6 miljoner. De utländska gästnätterna ökade under samma period med 79 procent, från 3,1 miljoner till 5,6 miljoner.

Det innebär att andelen utländska gästnätter som andel av totalen ökade från 33 procent till 38 procent.

Starkast utveckling för gästnätterna syns för besökare från Indien, Kina och USA.

– Den ekonomiska betydelsen av turismen till Sverige är väldigt stor, omkring 120 miljarder i årligt exportvärde, och när befolkningsrika länder som Indien och Kina ökar sitt resande så finns det stora värden att hämta hem, säger Stefan Westerberg.

Stockholms Handelskammare menar att trenden med ett allt större globalt resande från allt fler länder kommer att fortsätta och att det ställer stora krav på så väl huvudstadsregionen som Sverige.

– Indier och kineser kommer att resa betydligt mer än tidigare och vill man möta utvecklingen och klara av att ta emot stora mängder långväga gäster så kommer huvudstadens flygkapacitet vara en nyckelfaktor. Därför är det angeläget att Arlandarådets slutrapport offentliggörs och kan diskuteras, säger Stefan Westerberg.

– Jag tror också att det går att göra ganska mycket för att förstärka Stockholm som en attraktiv stad för besökare från dessa nya marknader. Det handlar om praktiska saker som att göra det enkelt att förstå turistinformationen, bra kollektivtrafik till besöksmål och att gästernas betalmedel rent tekniskt fungerar här, säger Stefan Westerberg. 

Kommentarer