Stord-bedriften Uniqon AS har fått i oppdrag av Helse Sør-Øst RHF å produsere 2,5 millioner smittevern-masker de neste to årene. Statens selskap, Siva, har bistått tett i prosessen med å etablere ny norsk produksjon av smittevernutstyr.

Det er statens selskap, Siva, som har brukt sitt innovasjonsnettverk for å finne Stord-bedriften. Uniqon har sagt seg villig til å omstille driften sin på rekordtid, og raskt produsere smittevernutstyr fortløpende de neste to årene.

Siva har bistått Helse Sør- Øst RHF i å lande avtalen med Uniqon på en leveranse av 2,5 millioner smittevernutstyr.

– Denne prosessen viser at vi oppnår gode resultater når ulike kompetansemiljøer samarbeider om nye løsninger. Siva er med på å bidra slik at flere bedrifter kan satse på produksjon i Norge, og denne avtalen åpner for mange nye arbeidsplasser på Stord, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

I april ble det klart at Siva skulle hjelpe Sykehusinnkjøp med å etablere en norsk produksjon av smittevernsutstyr. Sykehusinnkjøp gjør anskaffelser for Helse Sør-Øst RHF.

Siva engasjerte Katapult-senteret Manufacturing Technology til å vurdere aktuelle bedrifter. Blant tingene man så på var hvorvidt bedriftene var beredt til å produsere smittevernutstyret raskt og med god kvalitet. Manufacturing Technology-senteret på Raufoss benyttet sitt eget teknologi-testsenter for å vurdere de beste kandidatene.

Les mer om katapult-ordningen HER

– Vi trenger mer industriell produksjon i Norge, og her spiller Siva og katapult-sentrene en viktig rolle. Det ligger i navnet Siva – Selskapet for industrivekst, sier Ingrid Lorange, administrerende direktør i Siva.

Til sammen var det 44 leverandører som meldte sin interesse for produksjon av åndedrettsvern. Det såkalte åndedrettsvern, eller masker med filter, dekker mer rundt ansiktet enn vanlige munnbind.

Mer om prosessen:

Med god støtte fra NCE Norway Health Tech har Siva siden midten av februar vært i tett dialog med Sykehusinnkjøp. Formålet har vært å mobilisere Siva-strukturen og relevante industrimiljøer for produksjon av nødvendig smittevernutstyr og annet materiell som er kritisk i covid19-situasjonen.

Siva har kunnet bistå Sykehusinnkjøp med råd og veiledning i prosessen med å vurdere oppstart av norsk produksjon. Innovasjon Norge bidro med finansielle vurderinger av kandidatene, hvorav Helse Sør- Øst RHF har nå besluttet å inngå en avtale med Uniqon AS. 

Les mer om anbudet HER

Kommentarer