Petter A. Stordalen og Varner har gjennom et nyopprettet selskap gått sammen om å kjøpe eiendommen Royal Christiania av DNB Liv.

Eiendommens samlede areal utgjør ca. 42.000 m2 og består av både hotell, handel, kontor og parkering. Hotellet som ble bygget til Vinter-OL i 1952, heter i dag Clarion Hotel Royal Christiania og driftes av Clarion Hotels som inngår i Stordalens hotellselskap Nordic Choice Hotels.

– Royal Christiania er en av hovedstadens flotteste og viktigste eiendommer. Sammen med Varner har vi nå en enestående mulighet til å videreutvikle et av Oslos mest spennende kvartal. Vi har både investeringsevne og visjonen på plass, og gleder oss til å begynne arbeidet, sier Petter A. Stordalen, eier av Nordic Choice Hotels.

Den tidligere byggherren DNB Liv har sammen med Nordic Choice Hotels, arbeidet med utbyggingsplanene for Clarion Hotel Royal Christiania.

Blir utbyggingsplanene godkjent av byutviklingskomiteen og bystyret i Oslo, vil de nye eierne investere nærmere 1 milliard kroner i oppgradering av eiendommen.

Planene innebærer blant annet bygging av en ny fløy med 16 etasjer, som til sammen vil gi hotellet 815 rom, samt en konferansesal med plass til 1000 mennesker. Ambisjonen er å skape Oslos største og grønneste konferansehotell.

-Visjonen for Clarion Hotel Royal Christiania er å skape et førsteklasses kongresshotell som setter Oslo på kartet som kongressby, som styrker Oslo som miljøby og som lager positive ringvirkningerlangt utenfor hotelltrappa, sier Petter A. Stordalen.

Adm. direktør Gro K. Boge i DNB Næringseiendom, som drifter DNB Livs eiendommer, er godt fornøyd med salget og ønsker de nye eierne lykke til med planene.

– DNB Liv har vært på eiersiden siden 1999, og samarbeidet med Nordic Choice har vært fruktbart og spennende. Derfor er det ekstra hyggelig at de nå går over på eiersiden og kan videreutvikle planene vi sammen har arbeidet med frem til nå, sier Gro K. Boge.

Gjennomføring av transaksjonen er betinget av enighet om endelig kjøpekontrakt og godkjennelse fra konkurransemyndighetene.

 

Kommentarer