Vinteren 2018/2019 hadde 5,2 prosent av bilene som var inne til skadetaksering hos forsikringsselskapet If sommerdekk. De fleste av skadene har skjedd ved første snøfall, men også langt senere på vinteren er det en god del biler med sommerdekk involvert i ulykker.

Bruk av - Vinterdekk - Sommerdekk - landsdeler - Fylker - 2018/2019 - If forsikring
Oslo og Akershus har den høyeste andelen på piggfrie vinterdekk her i landet. I Troms velger flertallet å kjøre på piggdekk. (Foto: If)

Det er store regionale forskjeller. Gjennom mange år har Sørlandet og Vestlandet pekt seg ut som områder der mange ikke legger om hjulene for vinteren.

– Det har trolig sammenheng med et mildere klima og lite snø i kystområdene, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i If.

– Ditt ansvar

– Dessverre ser vi at en del bruker sommerdekk gjennom hele vinteren. Det er foruroligende. De dagene det kommer snø brått på eller det er underkjølt veibane, tar noen unødvendige og farlige sjanser. Bestemmelsene i den såkalte kjøretøyforskriften slår fast at bilen skal være skodd for forholdene der den kjører. Det er det ditt personlige ansvar å passe på som fører, sier han.

Sigmund Clementz er informasjonssjef i Europeiske Reiseforsikring, en del av If. (Foto: If)

Forsikringsselskapet If fører hver vintersesong statistikk over hvilken type dekk kundenes skadde biler har ved taksering i perioden 1. november til første mandag etter 2. påskedag. Sist vinter ble det på landsnivå registrert dekkutstyr på 19.800 personbiler, varebiler og bobiler ved skadetaksering. 1033 av disse hadde sommerdekk på hjulene.

If har forsikret om lag hver femte personbil som kjører på veiene her i landet, ifølge tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge.

Snøkaos

Det er først og fremst i overgangen mellom høst og vinter og ved første snøfall at ulykkesbilene er feilskodd, understreker Clementz i If. Særlig hvis den første snøen kommer tidlig og litt brått på, blir andelen på sommerdekk høy.

– Tidspunktet for første snøfall og i hvilken grad vinteren kommer overraskene, slår tydelig ut i skadestatistikken. En del drøyer dessverre hjulomlegging altfor lenge, sier Clementz.

Forrige vinter kom tidlig og plutselig på i Finnmark, som fikk et veldig hopp i andel på sommerdekk. 10,2 prosent av takseringene var med sommerdekk, høyeste andel i landet. Vanligvis pleier fylket å ligge helt på bunnen av denne oversikten.

– Husk at du er selv ansvarlig for å ha dekk som er riktige for vær og føreforhold. Det står i kjøretøyforskriften. Sitter feil dekk på bilen, og du ikke får lagt om hjulene: La bilen stå. Ikke ta sjansen på å kjøre de 400 meterne til nærbutikken, sier Sigmund Clementz i If.

Høy piggfrittandel i Oslo

Dersom du blir innblandet i en ulykke, kan det få konsekvenser for dekningen på forsikringen – og du får et oppgjør med politiet.

– Vi krysser fingrene for at mange er påpasselige med dekkskifte også denne vinteren, og ikke tar sjansen. Feil dekk på bilen er en rullende ulykke som venter på å skje, sier Clementz.

Bilundersøkelse - Bruk av - Vinterdekk - Sommerdekk - landsdeler - Fylker - 2018/2019 - If forsikring
Forsikringsselskapet If fører hver vintersesong statistikk over hvilken type dekk kundenes skadde biler har ved taksering i perioden 1. november til første mandag etter 2. påskedag. Sist vinter ble det registrert dekkutstyr på 19 800 personbiler, varebiler og bobiler ved skadetaksering på landsnivå.

Oslo-området skiller seg nå klart ut fra resten av landet med svært høy andel vinterdekk uten pigger – og tilsvarende liten andel på piggdekk.

Sist vinter var det bare 4,8 prosent av personbilene forsikret i If i Oslo og Akershus som hadde piggdekk på bilen ved taksering av skade, mot 14,3 prosent vinteren ti år tidligere.

Dekktips for vinteren
  • Fra 1. november og til første mandag etter 2. påskedag må mønsterdybden i dekkene være minst 3 millimeter, etter myndighetenes krav. If anbefaler at du skifter dekk før du har nådd denne mønsterslitasjen. Mønsterdybde måles i hovedrillene i de midterste tre firedeler av slitebanens bredde og rundt dekkets omkrets, bortsett fra der det er plassert slitasjevarslere.
  • Bruk av piggdekk eller kjetting er ikke lov fra og med første mandag etter 2. påskedag til og med 31. oktober. I Nordland, Troms og Finnmark er tilsvarende periode fra og med 1. mai til og med 15. oktober. Det finnes ingen frister når du bruker piggfrie vinterdekk.
  • Uavhengig av mønsterdybde og dekkslitasje: Sjekk gummiens tilstand, da gummiens egenskaper forringes over tid, og dekkene blir stivere, hardere og glattere. Det anbefales at vinterdekk skiftes etter fire til fem sesonger på bilen.
  • Husk å sjekke at dekktrykket er riktig, og pass på å kontrollere og etterskru mutterne etter at du har kjørt 10-12 kilometer.

Kilde: Forsikringsselskapet If

Flere relaterte saker finner du HERHERHER, HER og HER

Bruk av - Vinterdekk - Sommerdekk - landsdeler - Fylker - 2018/2019 - If forsikring
Oslo og Akershus har den høyeste andelen på piggfrie vinterdekk her i landet. I Troms velger flertallet å kjøre på piggdekk. (Foto: If)

Kommentarer