Forsikringsselskapene har registrert hundrevis av skademeldinger etter stormen Frank, som satte sine spor over hele Norge. Skadeomfanget pr. nå er på cirka 30 millioner kroner. 

– Fortsatt meldes det inn skader, men av erfaring vet vi at mye meldes inn tidlig når det gjelder storm, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Selskapet har gjort en oppsummering som gjelder alle forsikringsselskaper basert på det som har kommet inn til nå, og har beregnet at det dreier seg om inntil 4-500 skademeldinger. 

– Nord-Norge er desidert hardest rammet, men som kartet viser fikk stormens herjinger også konsekvenser over hele landet, sier han. 

Begrenset skadeomfang

En av skadene gjelder et redskapshus der store deler av taket har blåst av. Det er i det hele  tatt mange tak som er kvestet i vinden, og også følgeskader av at flyvende takdeler har skadet andre gjenstander, forteller Rysstad. En snittskade kan koste fra 50-100.000 kroner, men denne type hendelser medfører også store skader i millionklassen.

– Nærmere besiktigelser og taksering vil gi en mer detaljert oversikt, men vi er i full gang og har folk ute hos kundene for å få satt i gang reparasjonsprosessene, sier han. Tross alt har dette samlet sett gått veldig bra, ut fra hva man kunne frykte i starten, fastslår Rysstad.

Flere relaterte saker finner du HER, HER og HER

Kommentarer