For å hindre smittespredning har Hold Norge Rent besluttet å utsette vårdugnaden Strandryddeuka til høsten. – Det er selvsagt trist, men det er ikke forsvarlig å mobilisere til en nasjonal ryddedugnad når Norge og verden står midt oppi en så prekær situasjon, sier ryddegeneral Fanny Pindsle.

Hold Norge Rent - Strandryddeuka - Årlig dugnad
Hold Norge Rent håper det vil være mulig å gjennomføre dugnaden i september i forbindelse med den internasjonale strandryddedagen. (Foto: Bo Eide)

Strandryddeuka mobiliserer nærmere hundre tusen frivillige hvert år og er Norges største kollektive ryddedugnad.

– I år er årets viktigste dugnad å gjøre det vi kan for å forhindre smittespredning. Derfor utsetter vi Strandryddeuka og anbefaler alle med å vente med å rydde inntil videre, sier Fanny Pindsle.

Hvorfor utsettes Strandryddeuka?

Strandryddeuka mobiliserer tusenvis av frivillige som drar ut og rydder sammen, men nå må vi unngå å samles i grupper.

Hvert år rydder frivillige mange hundre tonn avfall, og for å gjennomføre Strandryddeuka er Hold Norge Rent derfor avhengig av et nært samarbeid med avfallselskapene.

Beskjeden fra myndighetene er at samfunnskritiske tjenester skal prioriteres, og spesielt avfallsselskapene har begrenset kapasitet og skal ikke belastes med avfall fra ryddeaksjoner i nåværende situasjon. 

Koronaviruset og frivillig rydding

Med utgangspunkt i Regjeringens restriksjoner og tiltak for å hindre spredning av koronaviruset, må planlagte ryddeaksjoner utsettes eller avlyses.

Se Hold Norge Rents nettsider HER for mer informasjon.

Kommentarer