LO Stat (Norsk Lokomotivmannsforbund) og arbeidsgiverforeningen Spekter (NSB AS/Gjøvikbanen AS/CargoNet AS) ble ikke enige under meklingen hos Riksmekleren. Partene gikk fra hverandre 02.30 torsdag 29. september.

Dermed er det streik blant medlemmer i Norsk Lokomotivmannsforbund som medfører at mange lokaltog på Østlandet og ettermiddagsavgangen fra Oslo til Stavanger er innstilt. Ved streikens begynnelse har Norsk Lokomotivmannsforbund tatt ut 66 medlemmer i streik i NSB Persontog.

Les også: Torsdag 29. september er følgende tog innstilt på grunn av streik

Konsekvensene av streiken blir kommunisert på nsb.no og NSB-appen.

En streik er en lovlig aksjon, og NSB kan derfor ikke sette opp alternativ transport i form av busser for tog som rammes av streiken. Det blir ikke refundert utgifter til annen transport. Transportvilkårene (§7F) vil bli etterlevd.

Ubenyttede billetter kan refunderes ved å henvende deg til hjelp@nsb.no (oppgi referansenummer eller legg ved kopi av billetten), ringe 815 00 888 eller kontakt betjente stasjoner. Periodebilletter på strekninger der streiken rammer, vil refunderes i perioden som arbeidskonflikten pågår ved at kunden henvender seg til NSB Servicesenter på servicesenter@nsb.no.

Passasjerer som har periodebillett bes om å vente til etter at arbeidskonflikten er avsluttet, slik at de får refundert det de har krav på.

 

Kommentarer